Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení
a Mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s.

V posledních zářijových dnech pořádala Schola Viva již třetí ročník sportovní Dysolympiády a Handicapiády pro páťáky a šesťáky základních škol. Na dvoudenní akci se přihlásila základní škola při dětském domově ze Zábřeha na Moravě, při lázních Velké Losiny, dvě družstva ze ZŠ Pomněnka ze Šumperka a dvě družstva základní školy z Ostravy-Hrabůvky. Klání doplnily dvě družstva z pořádající Schola Viva.

První den trávily děti v areálu hřiště 6. ZŠ v Šumperku, kde se dopoledne se zúčastnily celkem pěti atletických disciplín - hodu míčkem, skoku do dálky, běhu na 50 m, štafetového běhu a běhu na 300 m. Odpoledne po obědě se nasedlo do autobusu a jelo se na bazén do Zábřeha. I tady bylo o zábavu postaráno. Děti soupeřily ve vodních disciplínách. Druhý den se konala třetí část olympiády a to Orientiáda v centru města Šumperka. Celé družstvo plnilo úkoly na jednotlivých stanovištích jako například křížovku týkající se mléčných výrobků, sestavování co nejvíce slov z písmen na kamenech, poznávání nerostů i států Evropy, hádání předmětů v kouzelné bedýnce, ošetření jednoduchého poranění a bonusem byly otázky moudré sovy na téma o životě ptactva, hledání předem daných listů stromů v parku a psaní a hledání v přesmyčkách. V cíli pak tvořili soutěžící vlastní ostrov z papíru a olejových pastelů.

Po oba dny soupeřícím žákům pomáhali studenti ze Střední zdravotnické školy v Šumperku.

V náročném klání nakonec těsně zvítězili žáci jednoho družstva základní školy z Ostravy-Hrabůvky. Druhé místo obsadili mladíci ze ZŠ Pomněnka a třetí místo urvali lonští vítězové ZŠ Zábřeh.

Rozdávalo se plno zajímavých cen včetně diplomů a medailí a nezapomnělo se ani na sladkou odměnu ve formě dortu pro každé zúčastněné družstvo. Všechny zúčastněné školy se shodly, že na příští rok postaví ještě silnější družstva, sladké vítězství by totiž rádi urvali všichni.

Akce byla i letos podpořena z dotačního a grantového projektu města Šumperka.


 

Fotky a tiskoviny z akce najdete ve fotogalerii.


Zpět