Souhrnné informace o projektu

 

Program:  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu:  1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:  7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:  Čtenářské a komunikační dovednosti pro budoucnost
Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.2215

Předpokládané datum zahájení projektu:  1. 7. 2015
Předpokládané datum ukončení projektu:  31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:  6

Rozpočet projektu celkem:  884 998,00

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Prioritou je zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.
Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.