Zaměstnanci mateřské školy

Telefonické spojení – ústředna – 583 214 153

Mgr. Schejbalová Šárka vedoucí učitelka MŠ 
třídní učitelka 2. třídy
schejbalova@schola-viva.cz
Mgr. Bubeníková Barbora třídní učitelka 1. třídy bubenikova@schola-viva.cz
Bc. Rýznarová Michaela třídní učitelka 1. třídy ryznarova@schola-viva.cz
Mgr. Táborská Zuzana vedoucí školní logopedka taborska@schola-viva.cz
Mgr. Mutinová Kateřina školní logopedka mutinova@schola-viva.cz
Adámková Marcela asistentka pedagoga adamkova@schola-viva.cz
Mgr. Chovancová Barbora zástupkyně ředitele pro MŠ 
vyučující – Hrajeme si s angličtinou
chovancova@schola-viva.cz