V naší škole pracuje výchovná komise v tomto složení:

  1. Mgr. Barbora Chovancová – zástupkyně pro 1. stupeň
  2. Mgr. Viola Davidová – zástupkyně pro 2. stupeň, ŠMP
  3. Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc. – ředitel školy, výchovný poradce
  4. Mgr. Daniel Rýznar – školní psycholog