Na začátku listopadu proběhnou v některých třídách na 1. stupni Halloweenské projekty. Do tříd se slétnou čarodějnice z blízkého i vzdáleného okolí. Ve škole kouzel se bude čarovat, zaklínat, vařit lektvary a jiné čarodějnické radovánky.

Termíny:

1. 11. ve 3. třídě

2. 11. v 1. třídě

8. 11. v 5. B řídě