V Šumperku 10. 12. 2020

Onemocnění COVID 19

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že MŠMT rozhodlo o uzavření školy z nepředvídaných závažných organizačních důvodů (nelze zajistit výuku žáků ve škole z důvodů nemoci a nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy) – v souladu s § 24, odst. 2 a § 24, odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Z výše uvedených důvodů bude výuka obnovena v pondělí 21. 12. 2020 (pokud vláda neukončí tento kalendářní rok ve školách v pátek 18. 12. 2020). V tento den – 21. 12. 2020 – budou také automaticky přihlášeny obědy všem dětem, které chodí na obědy. Případné odhlášky si musíte zajistit na telefonním čísle 734 595 978 – p. Fabiánová.

Příští týden budou dětem (zpravidla) zadávány úkoly pouze přes elektronickou žákovskou knížku a to pouze těmi vyučujícími, kteří nejsou v pracovní neschopnosti.

Mateřská škola je v provozu bez omezení.

Vážení rodiče, všem se velice omlouváme za komplikace, které vznikly v důsledku onemocnění pedagogických a ostatních pracovníků školy na COVID 19.

V příštím týdnu budete o případných změnách včas informováni.

Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc.

ředitel školy