Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude žákům naší školy vydáno v pátek 26. 6. 2020. Na dny 29. – 30. 6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno. V uvedené dny se výuka nekoná. Obědy budou automaticky odhlášeny.

Ředitelské volno se netýká mateřské školy. Provoz mateřské školy zůstává nezměněn.