Třídní vzdělávací plán školní družiny

Plán jednotlivých oddělení na měsíc

ČERVEN

 

I. oddělení

Mgr. Láznová Renáta

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – kreslení, malování – těšíme se na prázdniny, výroba lodiček a balónů z barevných papírů, rozvoj jemné motoriky – stříhání, skládání, lepení, kreslení dle šablon

Hudební – opakování známých písní, tanečků

Sportovní – hry na školním hřišti – soutěživé hry, atletika, volné hry, stavby z písku, schovávaná, různé druhy honiček, jízda na koloběžkách

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Čtení na pokračování – výběr knihy dle přání a domluvy s dětmi, poslech a sledování pohádek na interaktivní tabuli

REKREAČNÍ ČINNOST

Stolní a společenské hry – dle oblíbenosti a přání dětí, rozloučení se se školním rokem

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Didaktické hry na procvičování logického myšlení – ,,Kdo jsem“, ,,Co sem nepatří“, početní úkoly, vypracování domácích úkolů

PROJEKTY

„ZAHRADNÍ SLAVNOST“

 

II. oddělení

 Mgr. Brixiová Olga

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – volná kresba, malování na téma „Co budeme dělat o prázdninách“, stříhání a lepení, z papíru-letní motivy-moře, rybičky, lodě, přístav, letadlo

Hudební – malování s relaxační hudbou, jednoduché tanečky, zpěv písní s kytarou

Sportovní – jízda na koloběžkách, volné hry na zahradě-Škatule, škatule hýbejte se, Rybičky, rybičky lovte se, na schovávanou, kopaná, soutěživé hry družstev

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Čtení na pokračování –výběr knihy dle přání dětí, poslech audio pohádek,

REKREAČNÍ ČINNOST

Stolní a společenské hry dle výběru a přání dětí, Pantomima, Kuba řekl, Hádej, kdo jsem, Na mrkanou, Co sem nepatří

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Didaktické hry na paměť, hádanky, kvízy, vypracování domácích úkolů

PROJEKTY

„ZAHRADNÍ SLAVNOST“

 

III. oddělení

Zajíčková Ludmila

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – kreslení, malování – omalovánky, výroba květin na zahradní slavnost

Hudební – příprava, nácvik vystoupení na Zahradní slavnost – africké nápěvy, hra na bubny a rytmické nástroje, zpěv známých písní za doprovodu kytary

Sportovní – sportovní hry na školním hřišti – míčové hry, jízda na koloběžkách, honičky…, hry v tělocvičně – Past na myši, Farmář a mrkve, Želvičky, Virus…

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Četba pohádek z knihy: „Diamantová sekera“

REKREAČNÍ ČINNOST

Individuální hry na přání dětí ve třídě – stolní hry, stavebnice, na školu, domácnost, volné kreslení…

Volné proběhnutí na školní zahradě, hry na domečku, pískovišti…

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Logické hry na interaktivní tabuli, didaktické hry s písmeny

Besedy a povídání s dětmi

PROJEKTY

ZAHRADNÍ SLAVNOST

SPANÍ VE ŠKOLE

 

IV. oddělení

Sonntágová Romana

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – kreslení, malování s letní tématikou – těšíme se na prázdniny

Hudební – rytmické hry, poslech písní z Youtube, zpěv oblíbených táborových písní  

Sportovní – míčové hry na školním hřišti – kopaná, vybíjená, jízda na koloběžkách, soutěživé hry, stavby z písku

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Čtení na pokračování z knihy „Mikeš“ – dokončení, povídání o přečtené knize, společné zhodnocení knihy, sledování pohádek dle výběru dětí na interaktivní tabuli, relaxace při poslechu hudby

REKREAČNÍ ČINNOST

Volné hry dětí na školní zahradě, využití herních prvků – domeček, trampolína, hry na písku, společenské a stolní hry ve třídě, rozloučení se školním rokem

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Didaktické hry na procvičování logického myšlení – početní úkoly, „Co sem nepatří“, „Kdo jsem“, hádanky, tajenky, doplňovačky

PROJEKTY

ZAHRADNÍ SLAVNOST

SPANÍ VE ŠKOLE

 

V. oddělení

Pokorná Ludmila, Dis.

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – mořský svět – barevné tkaní – procvičování jemné motoriky

Hudební – opakování známých skladeb a lidových písní s doprovodem na harmoniku, písně k táboráku, písničkové hádanky, rytmické hry

Sportovní – venkovní sportovní hry na školní zahradě – fotbal, vybíjená, kuželky, hra s obručemi, badminton

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Čtení dětem z knihy na pokračování, zajímavosti o vesmíru a planetách, meditace za poslechu hudby, sledování příběhu pro děti dle výběru a společné dohody

REKREAČNÍ ČINNOST

Hry dětí dle aktuálního zájmu – stavebnice lego, seva, playmobil, kolektivní hry „Hledání předmětu“; „Co zmizeno“; „Hledání písmenek“. Volné proběhnutí dětí na školní zahradě, pobyt na zahradním domečku, míčové hry

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Didaktické hry, kreslená přísloví, zábavné kvízy, pohádkové dvojice, názvy pohádek, trénink pozornosti, paměti, beseda „Bezpečně na silnici“

PROJEKTY

ZAHRADNÍ SLAVNOST

 

VI. oddělení

Sekyrová Kateřina

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – samostatné malování na téma – kam se těším na prázdniny, procvičování jemné motoriky – stříhání, lepení

Hudební – opakování známých písní dle výběru dětí, táborové písně, rytmické hry

Sportovní – sportovní hry na školním hřišti – soutěž družstev, atletika, míčové hry, volné hry na školní zahradě, stavby z písku, jízda na koloběžkách, trampolínka

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Čtení na pokračování, relaxační cvičení na koberci, vyhledávání zajímavostí na interaktivní tabuli, sledování filmů dle přání dětí

REKREAČNÍ ČINNOST

Stolní a společenské hry dle přání dětí, volné hry se stavebnicemi lego, kapla, kuličková dráha. Společné hry bingo, hádej kdo jsem, fotbálek

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Didaktické hry na procvičování logického myšlení – Co sem nepatří, povolání v kostce, AZ kvíz, tik, tak, bum, vypracovávání domácích úkolů

PROJEKTY

ZAHRADNÍ SLAVNOST