Vážení rodiče, 
na základě krizového opatření vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021 přechází naše škola od pondělí 1. 3. 2021 na distanční vzdělávání. Ruší se veškerý provoz školy, včetně školní družiny a mateřské školy. Obědy budou automaticky odhlášeny. V průběhu pondělí Vás budou kontaktovat třídní učitelé a bude zahájena distanční výuka.
Třídní učitelé Vám sdělí rozvrh distančního vzdělávání a hlavní komunikační kanály mezi školou, rodinou a žáky. Komunikační kanály zůstávají stále stejné tak, jak jsme již zvyklí z průběhu běžné činnosti školy – elektronická žákovská knížka, MS Teams, e-mail, telefon.

M. Haltmar