Na základě usnesení vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření vám oznamujeme, že v pondělí 4. 1. 2021 bude v naší škole zahájena prezenční výuka pro všechny žáky 1. – 9. ročníku, včetně MŠ.

Obědy jsou zajištěny.

O případných dalších změnách budete včas informováni.