S netradiční kontrolou se mohou setkat dopoledne 4. 12. 2018 řidiči v Šumperku. Na dodržování pravidel silničního provozu budou dohlížet nejen policisté dopravního inspektorátu Šumperk, ale i čerti a Mikuláši ze Schola Viva. Policisté u řidičů provedou základní kontrolu a dále je předají čertům, Mikulášům a andělům ze Schola Viva, aby mohly pod vedením a dohledem policistů poděkovat vzorným řidičům a naopak vyčinit těm, kteří se dopustili drobných prohřešků. Pro řidiče mají děti připraveny drobné dárky. Cílem této preventivní akce, kterou každoročně pořádá Územní odbor Policie České republiky Šumperk, ve spolupráci s Generali Pojišťovnou a.s. a Besipem, je seznámit děti s činností dopravní policie a názorně jim ukázat, co je v chování účastníků silničního provozu správné, a čeho by se naopak měly vyvarovat. Dílčím cílem je také preventivní působení na samotné řidiče.