Provoz mateřské školy

Provoz MŠ je od 6.30 hodin do 16.00 hodin.

Děti se předávají v době od 6.30 hod do 8:00 hod. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době.

Povinné předškolní vzdělávání je v MŠ realizováno v době od 8.00 – 12.00 hod.

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12:00 a 12:30 hod. Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:00 hod a 16.00 hod. V případě, že si rodiče potřebují výjimečně vyzvednout dítě v jinou dobu, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte.

V režimu dne stanovujeme pevně pouze dobu stravování, pobytu venku a odpočinku, ostatní čas je věnován vzdělávacím aktivitám v rámci integrovaných bloků s důrazem na spontánní hry a činnosti.

Doba stravování:

dopolední svačina 8.50 – 9.10 hod.

oběd 12.00 – 12.30 hod.

odpolední svačina 14.00 – 14.15 hod.

Pobyt venku:

dopolední pobyt venku 10.00 – 12.00 hod.

odpolední pobyt venku 15.00 – 16.00 hod.

Odpočinek: 12.30 – 14.00 hod.

Odpočinek dětí je zcela individuální a probíhá různými formami a v odlišných časových intervalech. Využíváme klid na lůžku, relaxační hry nebo aktivity v zájmovém kroužku. Zájmové kroužky probíhají v celém areálu ZŠ a MŠ, zpravidla se jedná o kroužek výtvarný, anglický, počítačový, sportovní. Děti se do kroužku zapíší na začátku školního roku a pak do něj pravidelně docházejí. Zájmové kroužky vedou pedagogové základní školy.

Náplň dne:

6.30 – 8.00 spontánní činnosti dle volby dětí, relaxační cvičení, pohybové činnosti, volné pracovní nebo výtvarné činnosti

8.00 – 8.50 komunitní kruh, preventivní logopedické chvilky, individuální logopedická intervence, ranní cvičení, pohybové činnosti

8.50 – 9.10 hygiena, dopolední svačina

9.10 – 10.00 realizace programově řízených vzdělávacích činností, preventivní logopedické chvilky, individuální logopedická intervence

10.00 – 12.00 pobyt venku

12.00 – 12.30 hygiena, oběd

12.30 – 14.00 hygiena, odpočinek, individuální logopedická intervence, zájmové kroužky

14.00 – 15.00 hygiena, odpolední svačina, zájmové kroužky

15.00 – 16.00 spontánní činnosti dětí, zájmové činnosti a hry, pobyt na školní zahradě