Vedení Schola Viva, o.p.s.

Vedení školy

Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc., ředitel školy,

výchovný poradce,

koordinátor ŠVP

Kontakt: 583 214 153, haltmar@schola-viva.cz 

Mgr. Barbora Chovancová zástupkyně ředitele pro mateřskou školu a I. stupeň ZŠ,

koordinátor ŠVP

Kontakt: 583 214 153, chovancova@schola-viva.cz

Mgr. Viola Davidová zástupkyně pro pedagogiku – II. stupeň,

školní metodik prevence,

koordinátor ŠVP

Kontakt: 583 214 153, davidova@schola-viva.cz