Kontaktní informace

Název: Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s.

Adresa: Erbenova 16, 787 01 Šumperk

Telefonické spojení: 583 214 153

Fax: 583 217 488

E- mail: viva@schola-viva.cz

Číslo účtu: 609245841/0100

Datová schránka: 94zma8c

IČO: 25827707

IZO: 600027139