Školská rada

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pracuje v naší škole od září 2005 Školská rada. Do Školské rady byli zvoleni zástupci z řad rodičů, pedagogů a správní rady – v souladu s § 167 odst. 2 zmiňovaného zákona.

 

V roce 2022 proběhly na naší škole doplňkové volby do Školské rady. Podle § 167 odst. 6 bylo ukončeno tříleté funkční období bývalých členů Školské rady.

 

Ve školské radě v současné době pracují tito členové:

Bc. Jana Pochopová – předsedkyně Školské rady

PaedDr. Bohdana Hradilová – členka ŠR – jmenována zřizovatelem školy

Mgr. Yvona Svobodová – členka ŠR – zvolena z řad pedagogických pracovníků

Mgr. Dagmar Šteffková – členka ŠR – zvolena z řad pedagogických pracovníků

Mgr. Monika Jansová – členka ŠR – zvolena z řad rodičů

Lenka Bažíková – členka ŠR – zvolena z řad rodičů

 

V uplynulém školním roce se sešla Školská rada celkem třikrát.

Schůzky probíhaly 31. 8. 2021, 7. 10. 2021, 31. 8. 2022. Na těchto poradách se řešily především organizační záležitosti týkající se našeho zařízení.