Školská rada

 Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pracuje v naší škole od září 2005 Školská rada. Do Školské rady byli zvoleni zástupci z řad rodičů, pedagogů a správní rady – v souladu s § 167 odst. 2 zmiňovaného zákona.

V roce 2023 proběhly na naší škole řádné volby do Školské rady. Podle § 167 odst. 6 bylo ukončeno tříleté funkční období bývalých členů Školské rady.

Ve školské radě v současné době pracují tito členové:

Bc. Jana Pochopová – předsedkyně Školské rady

PaedDr. Bohdana Hradilová – členka ŠR – jmenována zřizovatelem školy

Mgr. Yvona Svobodová – členka ŠR – zvolena z řad pedagogických pracovníků

Mgr. Jaroslava Konečná – členka ŠR – zvolena z řad pedagogických pracovníků

Vernerová Andrea – členka ŠR – zvolena z řad rodičů

Lenka Bažíková – členka ŠR – zvolena z řad rodičů

 

V uplynulém školním roce se sešla Školská rada celkem třikrát.

Schůzky probíhaly 11. 10. 2022, 23. 5. 2023, 31. 8. 2023. Na těchto poradách se řešily především organizační záležitosti týkající se našeho zařízení.