PODMÍNKY STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PRO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE

Noví žáci budou automaticky přihlášeni ke stravování na základě podané přihlášky, všichni ostatní žáci i zaměstnanci platící bezhotovostním převodem budou automaticky přihlášeni dle nastavení
z předchozího školního roku.

 1. PŘIHLÁŠENÍ, ODHLÁŠENÍ STRÁVNÍKA, UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ VE ŠJ

a) přihlášení nového strávníka
Každý nový strávník je na základě písemné přihlášky ke stravování přihlášen po celou dobu studia (tzn. na každý školní rok) do stravovacího systému. Musí mít vyřízené povolení k inkasu a zakoupený čip v hodnotě 121,- Kč.
Pokud strávník ztratí nebo poškodí čip, tak je nutné si zakoupit čip nový.
Vratná částka je pouze za první a nepoškozený čip.
Náhradní stravenku za zapomenutý čip si můžete vytisknout na objednávkovém terminálu na recepci (po zadání příjmení a jména např. novakjiri, heslo je stejné novakjiri. Rovněž si můžete přihlásit nebo odhlásit stravu.
Stravenka neslouží jako náhrada za ztracený čip.
Strávník platící přes bankovní účet je automaticky přihlašován na každý nový měsíc.
Strávník je povinen na začátku školního roku upřesnit u vedoucí ŠJ odběr stravy na každý školní rok.

b) odhlášení strávníka ze stravování

Každý strávník (nebo jeho zákonný zástupce) je povinen při ukončení stravování v průběhu studia tuto skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ. Ta provede zablokování odběru stravy a seznámí strávníka s výší doplatku, případně vrátí přeplatek na bankovní účet strávníka.

 1. PRVNÍ INKASO

Každý strávník musí mít vyřízené povolení k inkasu na účet školy 43-4279970247, kód banky 0100.
První platba ve výši 1.500,-Kč  – jistina bude inkasována k 15. září a bude sloužit jako záloha pro následný školní rok.
Výše limitu je 1 500,- Kč. (strava za měsíc září proběhne 15. října)
Na konci školního roku (případně dřívějšího ukončení studia) bude provedeno závěrečné vyúčtování
a případný přeplatek bude vrácen na bankovní účet strávníka v následujícím měsíci

 

 1. PŘIHLAŠOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ V DOBĚ NEMOCI, ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

a) způsob přihlášení stravy

Každý strávník má automaticky přihlášenou stravu na dny výuky, pokud platí bankovním převodem. Ve výjimečných případech se strava platí v hotovosti a strávník si musí zaplatit a přihlásit stravu poslední týden v měsíci na další měsíc (např. 26. ledna na měsíc únor).

b) stravování v době nemoci
Podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování – první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole. Další dny je povinností strávníka (zákonného zástupce) odhlásit stravu na dobu nepřítomnosti ve škole (např. v době nemoci). Neodhlášená strava druhý a další dny nepřítomnosti musí být dle vyhlášky účtována v plné výši, tj. – 90,- Kč.

c) způsob odhlášení stravy

 • aplikace –  www.strava.cz
 • na objednávkovém terminálu na recepci (po zadání příjmení a jména např. novakjiri, heslo je stejné novakjiri si můžete přihlásit nebo odhlásit stravu a při zapomenutí čipu si vytisknete stravenku)
 • e-mailem fabianova@schola-viva.cz
 • telefonicky na číslech 583 214 153, mobil 734 595 978 každý den od 7.45–10.30 hodin a od 14.30 – 15.00 hodin

(aktivace až po podání přihlášky a zakoupení čipu – číslo zařízení 2349 – příjmení a jméno např. novakjiri, heslo je stejné novakjiri si můžete přihlásit nebo odhlásit stravu)

Ukončení objednávek na další den je v 10.30 hodin (pak již není možné stravu na další den odhlásit ani přihlásit)

 1. VÝDEJNÍ DOBA

 První den nepřítomnosti si můžete vyzvednout stravu do vašeho jídlonosiče 
 od 11.15 do 11.30hodin.

Přesnídávka v MŠ:      9.00 hodin
Oběd:                         12.00 – 14.00 hodin
Svačina v MŠ:            14.00 hodin

 1. OSTATNÍ
  Z hygienických důvodů není možné v průběhu výdeje obědů stravu odhlašovat, přihlašovat nebo platit.
  V případě změn údajů uvedených v přihlášce neprodleně informujte vedoucí ŠJ.