Zaměstnanci mateřské školy

Telefonické spojení – ústředna – 583 214 153, 583 217 488

Mgr. Schejbalová Šárka vedoucí učitelka MŠ 
třídní učitelka 1. třídy
schejbalova@schola-viva.cz
Bc. Bubeníková Barbora, DiS. třídní učitelka 1. třídy bubenikova@schola-viva.cz
Bc. Rýznarová Michaela třídní učitelka 2. třídy ryznarova@schola-viva.cz
Křenková Ivana třídní učitelka 2. třídy krenkova@schola-viva.cz
Mgr. et Bc. Prokopová Veronika školní logopedka prokopova@schola-viva.cz
Mgr. Táborská Zuzana vedoucí školní logopedka taborska@schola-viva.cz
Adámková Marcela asistentka pedagoga adamkova@schola-viva.cz
Sonntágová Romana asistentka pedagoga sonntagova@schola-viva.cz
Mgr. Chovancová Barbora zástupkyně ředitele pro MŠ 
vyučující – Hrajeme si s angličtinou
chovancova@schola-viva.cz