Zaměstnanci mateřské školy

Telefonické spojení – ústředna – 583 214 153, 583 217 488

Mgr. Schejbalová Šárka vedoucí učitelka MŠ 
třídní učitelka 1. třídy
schejbalova@schola-viva.cz
Bc. Rýznarová Michaela třídní učitelka MŠ 
třídní učitelka 2. třídy
ryznarova@schola-viva.cz
Bc. Heidenreichová Iva učitelka MŠ heidenreichova@schola-viva.cz
Mgr. et Bc. Prokopová Veronika učitelka MŠ
školní logopedka
prokopova@schola-viva.cz
Mgr. Táborská Zuzana učitelka MŠ 
vedoucí školní logopedka
taborska@schola-viva.cz
Adámková Marcela asistentka pedagoga adamkova@schola-viva.cz
Macíková Miroslava asistentka pedagoga macikova@schola-viva.cz
Sonntágová Romana asistentka pedagoga sonntagova@schola-viva.cz
Mgr. Chovancová Barbora zástupkyně ředitele pro MŠ 
vyučující – Hrajeme si s angličtinou
chovancova@schola-viva.cz
Mgr. Večeřová Alexandra vyučující – Hrajeme si s keramikou vecerova@schola-viva.cz