Školní parlament je skupinou zvolených žáků z  2. stupně naší školy, která se pravidelně schází s vedením školy (viz harmonogram schůzek). Každá třída si volí 2 zástupce. Od svých spolužáků i pedagogických pracovníků sbírají informace, co by se dalo ve škole zlepšit. Na schůzkách ŠP s ostatními spolužáky řeší, jak těmto návrhům vyjít vstříc. Ze schůzky je pořízen zápis. Zvolení zástupci informují třídu o průběhu a výsledcích jednání ŠP.

Školní parlament:

  • podporuje informovanost,
  • zvyšuje zájem žáků o školní dění,
  • vede žáky ke vzájemné komunikaci a toleranci ostatních názorů,
  • učí žáky slušně diskutovat,
  • ale neslouží však k řešení osobních sporů s jednotlivými zaměstnanci školy.

Harmonogram schůzek

školního parlamentu ve školním roce 2018/2019

21. září 2018

19. října 2018

30. listopadu 2018

14. prosince 2018

18. ledna 2019

22. února 2019

29. března 2019

26. dubna 2019

24. května 2019

14. června 2019

 

 

Určená místnost: školní knihovna

Určený den: pátek (jednou měsíčně)

Čas: 12.05 – 12.45 hod.