Školní parlament je skupinou zvolených žáků z  2. stupně naší školy, která se pravidelně schází s vedením školy (viz harmonogram schůzek). Každá třída si volí 1 zástupce. Od svých spolužáků i pedagogických pracovníků sbírají informace, co by se dalo ve škole zlepšit. Na schůzkách ŠP s ostatními spolužáky řeší, jak těmto návrhům vyjít vstříc. Ze schůzky je pořízen zápis. Zvolení zástupci informují třídu o průběhu a výsledcích jednání ŠP.

Školní parlament:

  • podporuje informovanost,
  • zvyšuje zájem žáků o školní dění,
  • vede žáky ke vzájemné komunikaci a toleranci ostatních názorů,
  • učí žáky slušně diskutovat,
  • ale neslouží však k řešení osobních sporů s jednotlivými zaměstnanci školy.

Harmonogram schůzek

školního parlamentu ve školním roce 2020/2021

24. září 2020

22. října 2020

26. listopadu 2020

17. prosince 2020

21. ledna 2021

25. února 2021

25. března 2021

29. dubna 2021

27. května 2021

24. června 2021

 

Určená místnost: pracovna poruch učení

Určený den: čtvrtek (jednou měsíčně)

Čas: 12.05 – 12.45 hod.