Školní parlament je skupinou zvolených žáků z  2. stupně naší školy, která se pravidelně schází s vedením školy (viz harmonogram schůzek). Každá třída si volí 2 zástupce. Od svých spolužáků i pedagogických pracovníků sbírají informace, co by se dalo ve škole zlepšit. Na schůzkách ŠP s ostatními spolužáky řeší, jak těmto návrhům vyjít vstříc. Ze schůzky je pořízen zápis. Zvolení zástupci informují třídu o průběhu a výsledcích jednání ŠP.

Školní parlament:

  • podporuje informovanost,
  • zvyšuje zájem žáků o školní dění,
  • vede žáky ke vzájemné komunikaci a toleranci ostatních názorů,
  • učí žáky slušně diskutovat,
  • ale neslouží však k řešení osobních sporů s jednotlivými zaměstnanci školy.

Harmonogram schůzek

školního parlamentu ve školním roce 2019/2020

20. září 2019

18. října 2019

29. listopadu 2019

13. prosince 2019

17. ledna 2020

21. února 2020

27. března 2020

24. dubna 2020

22. května 2020

12. června 2020

Určená místnost: školní knihovna

Určený den: pátek (jednou měsíčně)

Čas: 12.05 – 12.45 hod.