SCHŮZKY PARLAMENTU

ve školním roce 2022 – 2023

 

Schůzky parlamentu se budou konat ve čtvrtek

5 vyučovací hodinu

 

 

22.9. 2022

20.10. 2022

24.11. 2022

15.12. 2022

26.1. 2023

23.2. 2023

30.3. 2023

27.4. 2023

25.5. 2023

22.6. 2023

 

 

Parlamentu se účastní žáci 6. – 9. ročníku – 1 zástupce z každé třídy. S sebou si vždy přineste sešitek a psací potřeby.

Zveme také všechny vyučující.

 

 

 

 

 

                                                               Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc.

                                                                                 ředitel školy

 

 

 

 

 

V Šumperku 1. 9. 2022