SCHŮZKY PARLAMENTU

ve školním roce 2021 – 2022

Školní parlament je skupinou zvolených žáků z 2. Stupně naší školy, která se pravidelně schází s vedením školy. Každá třída si volí 1 zástupce. Od svých spolužáků i pedagogických pracovníků sbírají informace, co by se dalo ve škole zlepšit. Na schůzkách ŠP s ostatními spolužáky řeší, jak těmto návrhům vyjít vstříc. Ze schůzky je pořízen zápis. Zvolení zástupci informují třídu o průběhu a výsledcích jednání ŠP.

Školní parlament

  • podporuje informovanost

  • zvyšuje zájem žáků o školní dění

  • vede žáky ke vzájemné komunikaci a toleranci ostatních názorů

  • učí žáky slušně diskutovat

  • neslouží však k řešení osobních sporů s jednotlivými zaměstnanci školy

29. 09. 2021

20. 10. 2021

24. 11. 2021

15. 12. 2021

26. 01. 2022

16. 02. 2022

30. 03. 2022

27. 04. 2022

25. 05. 2022

22. 06. 2022

Parlamentu se účastní žáci 6. – 9. ročníku – 1 zástupce z každé třídy. S sebou si vždy přineste sešitek a psací potřeby.

Zveme také všechny vyučující.

Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc.

ředitel školy

V Šumperku 1. 9. 2021