SCHŮZKY PARLAMENTU

ve školním roce 2023 – 2024

 

Schůzky parlamentu se budou konat v pátek

5 vyučovací hodinu

 

 22.9. 2023

20.10. 2023

24.11. 2023

15.12. 2023

26.1. 2024

23.2. 2024

22.3. 2024

26.4. 2024

24.5. 2024

21.6. 2024

 

 

Parlamentu se účastní žáci 6. – 9. ročníku – 1 zástupce z každé třídy. S sebou si vždy přineste sešitek a psací potřeby.

Zveme také všechny vyučující.