Zaměstnanci školy

 

Telefonické spojení – ústředna – 583 214 153

 

Pedagogičtí pracovníci

Adámková Marcela asistentka pedagoga adamkova@schola-viva.cz
Mgr. et Mgr. Ambrosova Martina, DiS. učitelka, ergoterapeutka ambrosova@schola-viva.cz
Mgr. et Bc. Andrle Veronika učitelka, školní logoped andrle@schola-viva.cz
Mgr. Brixiová Olga vychovatelka ŠD brixiova@schola-viva.cz
Bc. Bubeníková Barbora, DiS. učitelka MŠ bubenikova@schola-viva.cz
Černá Eva asistentka pedagoga cerna@schola-viva.cz
Mgr. Davidová Viola zástupkyně pro II. stupeň, koordinátor ŠVP, prevence rizikového chování,
vedoucí komise společenskovědních
předmětů a výchov
davidova@schola-viva.cz
Mgr. Demeterová Hana učitelka demeterova@schola-viva.cz
Bc. Franková Martina učitelka, koordinátor EVVO frankova@schola-viva.cz
Mgr. Haltmar Miroslav, MBA, MSc. ředitel školy haltmar@schola-viva.cz
Ing. Hegnerová Jitka učitelka hegnerova@schola-viva.cz
Hejl Lucie učitelka, vedoucí oftalmopedické sekce hejl@schola-viva.cz
Hilbertová Michaela asistentka pedagoga hilbertova@schola-viva.cz
Mgr. Chovancová Barbora zástupkyně ředitele pro MŠ
a 1. stupeň ZŠ, koordinátor ŠVP
chovancova@schola-viva.cz
Klíčová Petra asistentka pedagoga klicova@schola-viva.cz
Mgr. Konečná Jaroslava učitelka, školní logopedka konecna@schola-viva.cz
Mgr. Konečná Michaela učitelka, školní logopedka konecnam@schola-viva.cz
Mgr. Konopová Eva učitelka, školní logopedka konopova@schola-viva.cz
Mgr. Kroulová Markéta učitelka kroulova@schola-viva.cz
Kučerová Petra asistentka pedagoga kucerova@schola-viva.cz
Mgr. Kutmannová Božena učitelka kutmannova@schola-viva.cz
Mgr. Langerová Zdeňka učitelka, vedoucí somatopedické sekce, školní logoped langerova@schola-viva.cz
Mgr. Láníková Jitka učitelka ,vedoucí předmětové komise cizích jazyků lanikova@schola-viva.cz
Mgr. Láznová Renáta učitelka, vychovatelka ŠD laznova@schola-viva.cz
Machková Jitka asistentka pedagoga, vychovatelka ŠK machkova@schola-viva.cz
Mgr. Mutinová Kateřina učitelka, školní logoped mutinova@schola-viva.cz
PhDr. Ospálek Tomáš učitel ospalek@schola-viva.cz
Pechancova Lenka asistentka pedagoga pechancova@schola-viva.cz
Peslarová Michaela asistentka pedagoga peslarova@schola-viva.cz
Pokorná Ludmila,DiS. asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD pokorna@schola-viva.cz
Mgr. Pospíšilová Kamila učitelka pospisilova@schola-viva.cz
Mgr. Polášková Petra učitelka polaskova@schola-viva.cz
Mgr. Rýznar Daniel školní psycholog ryznar@schola-viva.cz
Bc. Rýznarová Michaela učitelka MŠ ryznarova@schola-viva.cz
Mgr. Řezníčková Marcela učitelka, vedoucí předmětové komise M – Inf. reznickova@schola-viva.cz
Sekyrová Kateřina asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD sekyrova@schola-viva.cz
Mgr. Schejbalová Šárka vedoucí učitelka MŠ schejbalova@schola-viva.cz
Sonntágová Romana asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD sonntagova@schola-viva.cz
Mgr. Svobodová Yvona učitelka, školní logoped svobodova@schola-viva.cz
Mgr. Šajová Jana učitelka, školní logoped, vedoucí
předmětové komise ČJ a literatury
sajova@schola-viva.cz
Mgr. Šteffková Dagmar učitelka steffkova@schola-viva.cz
Mgr. Táborská Zuzana učitelka, vedoucí školní logopedka,
vedoucí logopedické sekce
taborska@schola-viva.cz
Bc. Tobiášová Veronika asistentka pedagoga tobiasova@schola-viva.cz
Mgr. Večeřová Alexandra učitelka vecerova@schola-viva.cz
Vlčková Silvie, DiS. asistentka pedagoga, vychovatelka ŠK vlckovasilvie@schola-viva.cz
Mgr. et Mgr. Wolanská Hana učitelka wolanska@schola-viva.cz
Zajíčková Ludmila vedoucí vychovatelka ŠD, koordinátor zájmové činnosti zajickova@schola-viva.cz

 

Ekonomicko-techničtí pracovníci

Bažíková Lenka školní jídelna  
Mgr. Bican Vladimír ředitel společnosti, statutární zástupce, zakladatel společnosti bican@schola-viva.cz
Fabianová Dana školní jídelna, styk s veřejností fabianova@schola-viva.cz
Golová Ivana mzdová účetní  
Holomková Iveta uklízečka  
Kalinová Vladimíra sekretářka a hospodářka školy viva@schola-viva.cz
Kašparová Petra recepční  
Lepičová Lenka uklízečka  
Mikulíková Andrea uklízečka  
Mikulík Radovan školník  
Mikulík Zdeněk úklid  
Nahodilová Andrea školnice MŠ, uklízečka  
Ing. Nedbal Martin správce počítačové sítě nedbal@schola-viva.cz
Bc. Nesvadbová Irma účetní nesvadbova@schola-viva.cz
Bc. Pochopová Jana technicko-ekonomická ředitelka pochopova@schola-viva.cz
Ing. Ucekaj Jaroslav metodik ICT ucekaj@schola-viva.cz
Valentová Lenka uklízečka  
Vítková Olga uklízečka  
Vlček Leo školník  
Warenichová Blanka školní jídelna