Zaměstnanci školy

 

Telefonické spojení – ústředna – 583 214 153, 583 217 488

 

Pedagogičtí pracovníci

Adámková Marcela asistentka pedagoga adamkova@schola-viva.cz
Mgr. et Mgr. Ambrosova Martina, DiS. učitelka, ergoterapeutka ambrosova@schola-viva.cz
Mgr. Beránková Ludmila učitelka berankova@schola-viva.cz
Mgr. Bubeníková Barbora učitelka MŠ bubenikova@schola-viva.cz
Černá Eva asistentka pedagoga cerna@schola-viva.cz
Mgr. Davidová Viola zástupkyně pro II. stupeň, koordinátor ŠVP, prevence rizikového chování,
vedoucí komise společenskovědních
předmětů a výchov
davidova@schola-viva.cz
Mgr. Demeterová Hana učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD demeterova@schola-viva.cz
Bc. Franková Martina asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD, koordinátor EVVO frankova@schola-viva.cz
Mgr. Haltmar Miroslav, MBA, MSc. ředitel školy haltmar@schola-viva.cz
Bc. Heděnec Martin asistent pedagoga, vychovatel ŠK hedenec@schola-viva.cz
Ing. Hegnerová Jitka učitelka hegnerova@schola-viva.cz
Hejl Lucie asistentka pedagoga hejl@schola-viva.cz
Mgr. Chovancová Barbora zástupkyně ředitele pro MŠ
a 1. stupeň ZŠ, koordinátor ŠVP, vedoucí oftalmopedické sekce
chovancova@schola-viva.cz
Kolínková Michaela asistentka pedagoga kolinkova@schola-viva.cz
Mgr. Konečná Jaroslava učitelka , školní logopedka konecna@schola-viva.cz
Mgr. Konopová Eva učitelka, školní logopedka konopova@schola-viva.cz
Mgr. Kováčová Jitka učitelka  
Mgr. Kroulová Markéta učitelka, vedoucí metodického sdružení 1. stupně kroulova@schola-viva.cz
Krystková Sylvie asistentka pedagoga krystkova@schola-viva.cz
Křenková Ivana učitelka MŠ krenkova@schola-viva.cz
Mgr. Kutmannová Božena učitelka kutmannova@schola-viva.cz
Mgr. Langerová Zdeňka učitelka, vedoucí somatopedické sekce, školní logoped langerova@schola-viva.cz
Mgr. Láníková Jitka učitelka ,vedoucí předmětové komise cizích jazyků lanikova@schola-viva.cz
Mgr. Láznová Renáta učitelka, vychovatelka ŠD laznova@schola-viva.cz
Machková Jitka asistentka pedagoga, vedoucí předmětové komise M – Inf. machkova@schola-viva.cz
Mgr. Matušínská Michaela učitelka matusinska@schola-viva.cz
PhDr. Ospálek Tomáš učitel ospalek@schola-viva.cz
Bc. Pavlů Jitka učitelka pavlujitka@schola-viva.cz
Pechancova Lenka asistentka pedagoga pechancova@schola-viva.cz
Mgr. Polášková Petra učitelka polaskova@schola-viva.cz
Mgr. et Bc. Prokopová Veronika učitelka MŠ, vedoucí surdopedické sekce prokopova@schola-viva.cz
Mgr. Rýznar Daniel školní psycholog ryznar@schola-viva.cz
Bc. Rýznarová Michaela učitelka MŠ ryznarova@schola-viva.cz
Mgr. Řezníčková Marcela učitelka, vedoucí předmětové komise M – Inf. reznickova@schola-viva.cz
Sekyrová Kateřina asistentka pedagoga sekyrova@schola-viva.cz
Mgr. Schejbalová Šárka vedoucí učitelka MŠ schejbalova@schola-viva.cz
Sonntágová Romana asistentka pedagoga sonntagova@schola-viva.cz
Mgr. Stoklásková Alena, DiS. učitelka stoklaskova@schola-viva.cz
Mgr. Svobodová Yvona učitelka, školní logoped svobodova@schola-viva.cz
Mgr. Šajová Jana učitelka, školní logoped, vedoucí
předmětové komise ČJ a literatury
sajova@schola-viva.cz
Mgr. Táborská Zuzana učitelka, vedoucí školní logopedka,
vedoucí logopedické sekce
taborska@schola-viva.cz
Mgr. Večeřová Alexandra učitelka vecerova@schola-viva.cz
Vlčková Silvie, DiS. asistentka pedagoga, vychovatelka ŠK vlckovasylvie@schola-viva.cz
Mgr. et Mgr. Wolanská Hana učitelka wolanska@schola-viva.cz
Mgr. Šteffková Dagmar učitelka steffkova@schola-viva.cz
Zajíčková Ludmila vedoucí vychovatelka ŠD, koordinátor zájmové činnosti zajickova@schola-viva.cz

 

Ekonomicko-techničtí pracovníci

Bažíková Lenka školní jídelna  
Mgr. Bican Vladimír ředitel společnosti, statutární zástupce, zakladatel společnosti bican@schola-viva.cz
Fabianová Dana školní jídelna, styk s veřejností fabianova@schola-viva.cz
Horníčková Jarmila uklízečka, školnice MŠ  
Ing. Hrubý Radim IT hruby@schola-viva.cz
Kalinová Vladimíra sekretářka a hospodářka školy viva@schola-viva.cz
Lepičová Lenka uklízečka  
Mikulíková Andrea uklízečka  
Mikulík Radovan školník  
Ing. Nedbal Martin správce počítačové sítě nedbal@schola-viva.cz
Bc. Nesvadbová Irma účetní nesvadbova@schola-viva.cz
Bc. Pochopová Jana technicko-ekonomická ředitelka pochopova@schola-viva.cz
Urbánková Dana uklízečka  
Valentová Lenka uklízečka  
Vlček Leo školník  
Warenichová Blanka školní jídelna