Zaměstnanci školy

 

Telefonické spojení – ústředna – 583 214 153, 583 217 488

 

Pedagogičtí pracovníci

Adámková Marcela asistentka pedagoga adamkova@schola-viva.cz
Mgr. et Mgr. Ambrosova Martina, DiS. učitelka, ergoterapeutka ambrosova@schola-viva.cz
Mgr. Bursíková Lucie učitelka bursikova@schola-viva.cz
Mgr. Davidová Viola zástupkyně pro II. stupeň, koordinátor ŠVP, prevence rizikového chování,
vedoucí komise společenskovědních
předmětů a výchov
davidova@schola-viva.cz
Bc. Doupalová Hana asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD doupalova@schola-viva.cz
Bc. Franková Martina asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD, koordinátor EVVO frankova@schola-viva.cz
Mgr. Haltmar Miroslav, MBA, MSc. ředitel školy haltmar@schola-viva.cz
Ing. Hegnerová Jitka asistentka pedagoga, vedoucí ŠK 2. stupně hegnerova@schola-viva.cz
Bc. Heidenreichová Iva asistentka pedagoga, učitelka MŠ heidenreichova@schola-viva.cz
Mgr. Hlásná Eliška učitelka, školní logoped, vedoucí
metodického sdružení 1. stupně, vedoucí
surdopedické sekce
hlasna@schola-viva.cz
Mgr. Chovancová Barbora zástupkyně ředitele pro MŠ
a 1. stupeň ZŠ, koordinátor ŠVP
chovancova@schola-viva.cz
Horníčková Jarmila pomocná asistentka
Kolínková Michaela asistentka pedagoga kolinkova@schola-viva.cz
Mgr. Konečná Jaroslava učitelka , školní logopedka konecna@schola-viva.cz
Mgr. Konopová Eva učitelka, vedoucí oftalmopedické sekce
Mgr. Kováčová Jitka učitelka
Krystková Sylvie asistentka pedagoga krystkova@schola-viva.cz
Mgr. Kutmannová Božena učitelka kutmannova@schola-viva.cz
Mgr. Langerová Zdeňka učitelka , vedoucí somatopedické sekce, školní logoped langerova@schola-viva.cz
Mgr. Láníková Jitka učitelka ,vedoucí předmětové komise cizích jazyků lanikova@schola-viva.cz
Macíková Miroslava asistentka pedagoga macikova@schola-viva.cz
Machková Jitka asistentka pedagoga machkova@schola-viva.cz
Mgr. et Bc. Marešová Stanislava učitelka , školní metodik prevence, vedoucí předmětové komise M – Inf. maresova@schola-viva.cz
Bc. Matušínská Michaela učitelka, vychovatelka ŠD matusinska@schola-viva.cz
PhDr. Ospálek Tomáš učitel ospalek@schola-viva.cz
Pechancova Lenka asistentka pedagoga pechancova@schola-viva.cz
Mgr. Polášková Petra učitelka polaskova@schola-viva.cz
Bc. Rýznarová Michaela učitelka MŠ ryznarova@schola-viva.cz
Mgr. Schejbalová Šárka vedoucí učitelka MŠ schejbalova@schola-viva.cz
PaedDr. Sojáková Božena učitelka sojakova@schola-viva.cz
Mgr. Svobodová Yvona učitelka, školní logoped svobodova@schola-viva.cz
Mgr. Šajová Jana učitelka, školní logoped, vedoucí
předmětové komise ČJ a literatury
sajova@schola-viva.cz
Mgr. Táborská Zuzana učitelka MŠ, vedoucí školní logopedka,
vedoucí logopedické sekce
taborska@schola-viva.cz
Mgr. Vlčková Klára učitelka , koordinátor dopravní výchovy vlckovaklara@schola-viva.cz
Mgr. Večeřová Alexandra učitelka vecerova@schola-viva.cz
Vlčková Silvie, DiS. asistentka pedagoga vlckovasylvie@schola-viva.cz
Mgr. Šteffková Dagmar učitelka steffkova@schola-viva.cz
Zajíčková Ludmila vedoucí vychovatelka ŠD, koordinátor zájmové činnosti zajickova@schola-viva.cz

 

Ekonomicko-techničtí pracovníci

Mgr. Bican Vladimír ředitel společnosti, statutární zástupce, zakladatel společnosti bican@schola-viva.cz
Fabianová Dana vedoucí školní jídelny fabianova@schola-viva.cz
Hons Lubomír školník
Kalinová Vladimíra sekretářka a hospodářka školy viva@schola-viva.cz
Lepičová Lenka uklízečka
Mikulíková Andrea uklízečka
Mikulík Radovan školník
Ing. Nedbal Martin správce počítačové sítě nedbal@schola-viva.cz
Bc. Nesvadbová Irma účetní nesvadbova@schola-viva.cz
Bc. Pochopová Jana technicko-ekonomická ředitelka pochopova@schola-viva.cz
Valentová Lenka uklízečka
Warenichová Blanka uklízečka