Ve školním roce 2019/2020 pracuje v naší škole výchovná komise v tomto složení:

  1. Mgr. Barbora Chovancová – zástupkyně pro 1. stupeň

  2. Bc. et Mgr. Stanislava Marešová – školní metodik prevence

  3. Mgr. Viola Davidová – zástupkyně pro 2. stupeň

  4. Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc. – ředitel školy, výchovný poradce