Ve školním roce 2018/2019 pracuje v naší škole výchovná komise v tomto složení:

 

    Mgr. Barbora Chovancová – zástupkyně pro 1. stupeň

    Bc. et Mgr. Stanislava Marešová – školní metodik prevence

    Mgr. Viola Davidová – zástupkyně pro 2. stupeň

    Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc. – ředitel školy, výchovný poradce