Provoz školní družiny

Ranní provoz  –  od 6. 30 hodin do 8. 00 hodin

Odpolední provoz –  od 12. 05 hodin do 16. 00 hodin

 

Provozní pokyny:

  • Ranní družinu mohou navštěvovat i děti, které nejsou přihlášené do odpolední školní družiny.
  • Žáci ráno přichází do školní družiny přes hlavní vchod
  • V 8.00 hodin děti v doprovodu vychovatelek odchází do výuky.
  • Z důvodu platné legislativy a naplňování programu ŠVP školní družiny dochází od letošního školního roku k vymezení času pro vyzvedávání dětí ze školní družiny.
  • Své dítě si můžete vyzvednout buď hned po obědě, nebo až od 14.15 hod.
  • Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 14 žáků.
  • Přednost při naplňování kapacity ŠD mají žáci 1. – 3. ročníku a dojíždějící žáci.
  • Individuální požadavky rodičů a odhlašování žáků ze školní družiny zapisují rodiče do deníčků.