Provoz školní družiny

Ranní provoz – od 6. 30 hodin do 8. 00 hodin

Odpolední provoz – od 12. 05 hodin do 16. 00 hodin

Provozní pokyny:

  • Ranní družinu mohou navštěvovat i děti, které nejsou přihlášené do odpolední školní družiny.
  • Žáci ráno přichází do školní družiny zadním vchodem, po příchodu zazvoní na zvonek školní družiny.
  • V 8.00 hodin děti v doprovodu vychovatelek odchází do výuky.

  • Odpolední odchody žáků ze ŠD jsou stanoveny dle písemných požadavků rodičů v zápisním lístku.
  • Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 14 žáků.
  • Přednost při naplňování kapacity ŠD mají žáci 1. – 3. ročníku a dojíždějící žáci.
  • Individuální požadavky rodičů a odhlašování žáků ze školní družiny zapisují rodiče do deníčků.