Vedení Schola Viva, o.p.s.

Vedení SPC

PaedDr. Marcela Iliadisová ředitelka SPC

Kontakt: 583 222 324, iliadisova@schola-viva.cz

Mgr. et Mgr. Zdena Balgová, zástupkyně ředitelky SPC

Kontakt: 583 222 324, balgova@schola-viva.cz