Zaměstnanci školní družiny a školního klubu

 

Telefonické spojení – ústředna – 583 214 153, 583 217 488

Zajíčková Ludmila vedoucí vychovatelka školní družiny,
koordinátorka zájmového vzdělávání
vychovatelka 4. oddělení
zajickova@schola-viva.cz
Bc. Franková Martina vychovatelka 2. oddělení školní družiny frankova@schola-viva.cz
Bc. Pavlů Jitka vychovatelka 3. oddělení školní družiny pavlujitka@schola-viva.cz
Jílková Ivana vychovatelka 1. oddělení školní družiny jilkovaivana@schola-viva.cz
Ing. Hegnerová Jitka vedoucí ŠK 2. stupně hegnerova@schola-viva.cz
Vlčkova Silvie, DiS. vychovatelka ŠK 2. stupně vlckovasilvie@schola-viva.cz
Bc. Heděnec Martin vychovatel ŠK 2. stupně hedenec@schola-viva.cz