Dne 28. 3. 2019 obdržela paní ředitelka SPC PaedDr. Marcela Iliadisová ocenění MŠMT za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost.

 

Citujeme z tiskové zprávy MŠMT:

PaedDr. Marcela Iliadisová původně učitelka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se později zapojila do vytvoření pracovní pozice speciálního pedagoga ve vznikající PPP, výsledky svého intenzivního studia poruch učení předávala nezištně učitelské veřejnosti v celé republice a vytvořila i dodnes využívanou cvičebnici dyslexie a dysortografie, v Šumperku vybudovala renomovanou instituci, která poskytuje vzdělávací, diagnostickou, reedukační a logopedickou péči, a jako akreditovaná instituce systému dalšího vzdělávání pedagogů připravila do praxe již 760 asistentů pedagoga.“

Oceněné paní ředitelce gratulujeme. Její přínosné práce si velice vážíme a přejeme jí hodně úspěchů jak v pracovním, tak i v osobním životě.