Archiv zadávaných úloh

3. třída

30. 3. – 3. 4. 2020

Český jazyk

Tento týden se zaměříme na opakování vyjmenovaných slov po B. Na e-mail jsem poslala naskenovaná cvičení, která budeš během týdne postupně ústně plnit. Pak si vybereš dvě, která správně a čitelně bez zbytečného škrtání napíšeš (ne najednou).

Trénuj jazykolamy – máš je také na e-mailu. Vyber si z nich 5, které se naučíš perfektně.

A do třetice máš na e-mailu i dvě básničky. Vyber si jednu z nich a do pátku se ji nauč zpaměti.

Všechny vás chválím za to, jak správně telefonujete, je to s vámi bezva 😊.

Anglický jazyk

Vylušti křížovku v PS na str. 51 cv. 2 – nábytek. Ve cv. 1, str. 51 procvičuj obrázkové čtení. Čti části nábytku jako v knížce – př. 1. řádek: table /teibl/, chair/čér/, bed /bed/, bookcase/buk keis/, cupboard/kabd/, wardrobe/wódroub/. (Výslovnost i v PS str. 102/6. lekce ) Čti a procvičuj po řádcích. Stranu 51 si můžeš vybarvit. Dle volby můžete posluchat CD, opakovat na www.Alfbook.cz, univerzální platný kód školy je ucimesedoma

Pro informace volejte 602 470 824 mail novaanglictina@seznam.cz

Matematika

V pracovním sešitě na str. 18 dopočítej 4 sloupečky na sčítání a odečítání do 1000.

V minulém týdnu jsem se přesvědčila o tom, že násobilku někteří neopakují. Proto se na ni zaměř, hlavně dělení dělá problémy! Násob a děl ve cvičeních 1/21 a 2/22. Dále vypracuj všechna cvičení na str. 21, která zvládneš bez pomoci. Zbytek vyřešíme po telefonu.

Prvouka

V minulém týdnu jsme se něco naučili o houbách, někteří z vás si pamatují opravdu hodně. Tento týden se vrhneme na rostliny. V učebnici na str. 38-39 si přečti něco o jejich životě a společných znacích.

V pracovním sešitě si zopakuj planety, na str. 40 ve cv.1 doplň krasopisně jejich názvy. Také si zopakuj houby v pracovním sešitě na str. 45.

Tělesná výchova

V e-mailu máš odkazy na dětskou jógu. Když ji nemůžeme cvičit společně ve škole, zkus to podle videí. Hodně zdaru!

Hudební výchova

Je na čase zopakovat si kromě písniček také noty, které jsme se naučili. Vzpomeň si, jak vypadají nota celá, půlová a čtvrťová a jak dlouho trvají. Pokud si na vše nevzpomeneš, nic se neděje, po telefonu to vyřešíme. V rámci výtvarné výchovy zkus namalovat nějaký vtipný obrázek, na kterém bude opravdu hodně veselých not.

Výtvarná výchova

Úkol už znáš z hudební výchovy 😊.

Pracovní činnosti

Někteří z vás opravdu pečlivě plní úkoly z pracovních činností. Jsou i takoví, kteří naopak zlenivěli. Zkusme si pro tento týden stanovit jedno heslo: POMÁHÁME KAŽDÝ DEN. Každý den zkus nějakým způsobem pomoci rodičům – umyj nebo utři nádobí, vysaj, porovnej si poházené věci v pokojíčku, postarej se o domácího mazlíčka, pokud nějakého máte. Kdo bydlí v domku, může přiložit ruku k dílu na zahradě. Najdi si cokoliv a udělej každý den dobrý skutek!

Hrátky s přírodou

Je jaro. Už víme, že se příroda probouzí. Zkus si vzpomenout na stromy: Znáš alespoň 5 stromů, které rostou na zahradách a 5 stromů, které najdeme v lese? Těším se, až mi řekneš jejich názvy.

A něco pro rodiče

Děkuji všem rodičům nejen za skvělou spolupráci, ale i za trpělivost, s jakou fotíte a posíláte, a také vyčkáváte, až Vám děti vrátí mobilní telefony 😊. Jen Vás některé prosím, při videohovoru nebo hovoru nechejte děti spíše samotné, ony to zvládnou i bez nápovědy 😊.