Archiv zadávaných úloh

4. ročník

30. 3. – 3. 4. 2020

Český jazyk, Český jazyk nápravný

– v Čítance si přečtěte článek – Chřipka na s. 114 – 116. Na konci příběhu odpovězte na otázky a pokuste se další 2 otázky vymyslet sami. Napište je na papír a vložte do knihy.

– podíváte se a naučíte vzor MUŽ. V tabulce na s. 73 si prohlédnete skloňování měkkého životného vzoru a pročítejte si důležité žluté rámečky na s. 78.

– učivo si procvičujte v uč. 78/3 ústně (připomeňte si pádové otázky) a v PS s. 18/ 1, 2, 3

Matematika, Geometrie

– zopakujte si římské číslice na https://skolakov.eu/matematika/4-trida/rimske-cislice/strasidelny-hrad/cviceni1.html

– do sešitu se pokusíte písemně násobit příklady z uč. 73/1 (4 příklady), zpaměti a ústně cv. 5.

– do sešitu vyřešíte slovní úlohu uč. 73/2 (zápis, výpočet, odpověď)

– v PS 8/2 vypočítejte jen 3 příklady, procvičte násobilkové řady 8/3 a vyřešte rébusy ve cv. 5

– rýsujte přímky – rovnoběžky a kolmice, vyznačte pravý úhel:

           

– připomeňte si jednotky délky v uč. s. 82 v oranžovém rámečku

Přírodověda

– přečtěte si povídání o domácích mazlíčcích v uč. s. 58 a v PS 32/12 si vyluštěte křížovku

– do sešitu z ČJ napiš o domácím mazlíčkovi 5 vět (s barevným nadpisem Můj mazlíček), hlídejte si pravopis a krasopis 🙂

Vlastivěda

– prohlédněte si obrázky a přečtěte vyprávění o Velké Moravě na s. 18 – 20.

– shlédněte krátký film – 10. díl Velká Morava https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

– v PS 12/4 vyhledejte pravdivé skutečnosti

Anglický jazyk

– trénujte slovíčka Město online (poslouchejte video a slovíčka opakujte anglicky)

– procvičujte si slovíčka Dopravní prostředky, Město a zahrajte si hry online

– zazpívejte si – na stránkách najdete další dvě písničky z YouTube, tentokrát jsou o autech DRIVING IN MY CAR a CARS SONG (líbí se vám některá z nich? Napište mi na WhatsApp)

– naučte se slovíčka Volný čas (podle Quizletu online, podle slovníčku v PS str. 96 – 97 Unit 6 nebo vám pomůže také učebnice – obrázky na str. 41 a 42)

– Který sport máte nebo nemáte rádi? Naučte se říkat I love / I like / I don’t like podle vět:

· I love skateboarding. Strašně rád jezdím na skateboardu.

· I like swimming. Rád plavu.

· I don’t like dancing. Nerad tancuju.

Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Tělesná výchova

– můžete si namalovat svého domácího mazlíčka. Pokud jej nemáte, napište, kterého byste si přáli (nepovinné).

– nezapomeňte pečovat o svoji fazolku. Pomáhejte doma rodičům a uklízejte si v pokoji.

– procházky v přírodě nejsou zakázané, jistě vám prospějí. Nezapomeňte na roušku.

Hudební výchova

https://decko.ceskatelevize.cz/filharmonici-na-ulici – 2. díl – Matouš Pěruška – housle, opakuj zápis not

Bezpečnost a zdraví

– opakování dopravní výchovy www.bezpecnecesty.cz/ – YouTube (chodec, cyklista, průkaz mladého cyklisty – pro děti do 10 let)