Archiv zadávaných úloh

5. třída

30. 3. – 3. 4. 2020

Český jazyk a čtení

V čítance si přečtěte na str. 111 – 112 článek Lesní studánka. Text obsahuje hádanku – název studánky. Vyluštěte ji a napište do sešitu Čtení. Napadne vás jiný vhodný název pro studánku? Napište ho také!

Procvičíme si správné tvoření přítomného času u sloves. Začněte v PS na str. 9. Tento týden splňte všech pět cvičení na této straně. Zkuste si některá slovesa vyčasovat ve všech osobách jednotného i množného čísla. Se slovesy říkejte věty. Do školního sešitu popište v přítomném čase jeden svůj den. Použijte co nejvíce sloves v přítomném čase. Práci mi pošlete.

Matematika

Budeme pracovat v PS na str. 13. Zopakujte si postup při dělení dvouciferným číslem. U slovních úloh si procvičíte i jednotky hmotnosti. Zkuste odhadnout a pak zvážit některé běžné předměty v domácnosti – např. hrneček, zubní kartáček, sáček čaje, … určitě vás napadne mnoho dalších. Vytvořte si jednoduchou tabulku a zhodnoťte, jak dobrý máte odhad. A nechá se zvážit vaše zvířátko? /rybičky ale nechejte ve vodě…./

Vlastivěda

Přesuneme se do dalšího kraje naší republiky – do Karlovarského kraje. Přečtěte si text v učebnici a prohlédněte si obrázky. Zeptejte se doma, kdo tento kraj navštívil a co ho tam zaujalo. Má mnoho zajímavostí – lázně s horkými prameny, vyhaslé sopky, bublavé močály, porcelánky i hnědouhelné lomy. Vymalujte si další část naší mapy – už se nám začíná pěkně vybarvovat. V PS splňte str. 12, čekají vás tam další zajímavosti. / A zakousněte si k tomu lázeňské oplatky. /

Přírodověda

Pokračujeme v poznávání lidského těla. Přečtěte si kapitolku o svalech v učebnici na straně 55. Prohlédněte si obrázek a hledejte svaly na svém těle. Už víte, jak mnohé z nich procvičit. Tak na to nezapomínejte ani doma. Do sešitu zapište, jakou funkci svaly mají, jaké druhy svalů máme a co je pro svaly a jejich vývoj důležité. U zrcadla si zkuste obličejovou gymnastiku – máte tam návod.

VV + PČ + HV

Připravte vtipný obložený chléb třeba s veselým obličejem poskládaným ze sýra, šunky, zeleniny, nebo vytvořte obrázek na palačince nebo omeletě. Bude-li sladká či slaná, to nechám na vás. A zazpívejte si u toho třeba Dělání, dělání, nebo jinou veselou písničku.

Tělesná výchova

Cvičit, ale jak? Na stránkách https://www.youtube.com/watch?v=hSI9XnTScz4 – rozcvička – posilování. Cvičí venku, ale většina cviků se dá zvládnout i doma. Tak s chutí do toho.

Anglický jazyk

– trénujte slovíčka My Day online (poslouchejte video, slovíčka a věty opakujte anglicky)

– procvičujte si přítomný čas – podle přehledu na stránkách říkejte slovesa read, listen, go ve všech osobách

– vypracujte cvičení v PS str. 34/2 – doplňte správné sloveso a časy (kdo zvládne, píše čas slovy – quarter past, half past, quarter to, jinak zapisujte číslicí; FROM – TO znamená OD – DO)

– naučte se slovíčka Free Time (podle QUIZLETu online, učebnice na str. 44 nebo podle slovníčku v PS str. 83/Unit 4 C Free time)

– vypracujte v PS cvičení str. 36/1

Úkoly posílejte na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp.