Archiv zadávaných úloh

6. B

Zadání úkolů: 30.3.-3.4.2020

Český jazyk – literatura

30.3.

Pokračujte ve čtení knihy na referát

Český jazyk nápravný

30.3.

Zopakovat si druhy podmětu a přísudku. Na e-maily posílám pracovní list. Vyplňte a pošlete zpět k opravě do 3.4.

Český jazyk

30.3.

Nové učivo: rozvíjející větné členy – přívlastek. Zápis posílám na e-maily. Nalepte nebo přepište do sešitu a prostudujte. Učivo najdete také v pracovním sešitu v přehledu učiva na s.5 a v učebnici na s.67-68. Z učebnice s.68 přepište do sešitu druhy přívlastku.

V pracovním sešitu doplňte cvičení 1,2/34. Poté vyplňte pracovní list (bude také na e-mailu), který mi pošlete zpět. Pracujte průběžně.Termín je do 6.4.

Matematika

Nepřepisovat teorii do sešitu, budu požadovat jen vypracování úloh a počítání. Výsledky cvičení budu zveřejňovat na messengeru ve školní skupině, kdo má zájem, není povinné. Kontakt na případné dotazy petrapolaskova111@gmail.com

Změř úhly v učebnici 73/1,2 lehce si protáhni ramena úhlů, velikosti úhlů zapiš do sešitu.

Úhly vedlejší a vrcholové 😊učebnice s.73

https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI&t=746s

Podívej se na první čtyři minuty z videa.

Učebnice 74/4,6,8 vypracovat do sešitu.

Násobek a dělitel 😊učebnice s.79

Vyrobte si doma znovu pomůcku na procvičování spojů v násobilce. Procvičovali jste již ve škole. Znalost násobilky bude nezbytné ke zvládnutí této kapitoly, pokud bude třeba použijte své pomůcky.

https://www.youtube.com/watch?v=WNTv6r86weM

79/1, 2 vypracovat do sešitu

79/3,4 Vydělte, pokud dělení vyjde beze zbytku, je číslo dělitelné daným číslem.

80/10,11 vypracovat do sešitu

Čísla sudá a lichá učebnice 😊

https://www.youtube.com/watch?v=FKneOsTg6vc

Tělesná výchova

Protahovací cvičení celého těla. Znovu připomínám cvičíme jen s váhou svého těla, bez zátěže. Posilování se zátěží může být pro mladý organismus bez dohledu nevhodné, může dojít k přetížení nebo úrazu.

V dnešní době cvičte v režimu, na který jste zvyklý, ať si nepřivodíte zdravotní komplikace.

Vyberte si vám příjemnou variantu cvičení, poslední cvičení pozdrav slunci, znáte z hodin tělesné výchovy.

https://www.youtube.com/watch?v=Gn8jm9R0XPE

https://www.youtube.com/watch?v=jJjrrEXZ94I&t=545s

https://www.youtube.com/watch?v=9pEsmtExPFY

 

Dějepis

PS str. 34 cv. 21 – vyplňte správně tabulku, použijte učebnici (str.83 a 86) a tím si zopakujete

řecko-perské války a peloponéskou válku. Pak si přečtěte v učebnici str. 87 o makedonské nadvládě, Filipu II. a Alexandru Makedonském. Na str. 88 si přečtěte zajímavosti k obrázkům 36-38. Dál pokračujte o taženích Alexandra až do Indie a dočtěte odstaveček na str.89. Pokud máte možnost shlédnout film Alexandr Veliký na internetu, tak vám ho doporučuji.

Zeměpis

PS str.9 cv. 2, 3 – procvičení učiva o zemětřesení. Cv. 4 udělejte podle učebnice na str.13.

Učebnice str.14 – přečtěte si „vznik sopky“ a tentokrát si uděláte z této látky sami zápis do sešitu. V podstatě opíšete do sešitu nadpis a pod to, co je to sopka a k průběhu sopečné činnosti vypíšete jenom to tučné. Potom si uděláte cvičení 5 a 6 v PS na str. 10.

H.B. udělá ta cvičení, na která může odpovědět ústně.

Přírodopis

Učivo: Sekáči, roztoči, štíři, uč. str.75-77

Úkol: Pracovní list Pavouci, termín odevzdání do: 2.4.2020

Zpracované učivo s PL zasláno emailem.

Anglický jazyk

– procvičujte si slovíčka Our holiday v QUIZLETu online

– minulý čas WAS, WERE

1.trénujte v QUIZLETu a ve cvičení online

2.vypracujte v PS str. 24/3, 32/2 – doplňte was, were

– poslechové dovednosti: vypracujte cvičení v PS str. 24/2 (poslouchejte a dopište chybějící slovo; CD je součástí vašeho PS)

Zadané úkoly posílejte na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp

Anglický jazyk konverzace

Poslech anglických seriálů, písní atd. dle vlastního zájmu

Fyzika

Formou přiložených her si procvičuj základní fyzikální veličiny. Čas zatím ze souboru vynechej. Pexeso, kvarteto (lze použít i jako těžší formu pexesa – trojice, čtveřice kartiček) a skládanku si vytiskni, nemáš-li možnost barevného tisku, kartičky si vybarvi pastelkami nebo označ jiným způsobem, abys sis mohl zkontrolovat, zda je to správně. Skládanka – kartičky zamíchej a roztřiď, které patří k sobě (vždy veličina, její značka, jednotka a měřidlo). Hry stáhneš zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/WQ6FDPN3YYNA4FRF-7F8/

Informatika

Napiš mi, s kým a jak často jsi hry hrál a jak se Ti dařilo. Kdo vyhrál? Termín odevzdání úkolu: pondělí 6. 4. do 10 hodin.