Archiv zadávaných úloh

8. A

Zadání úkolů: 30.3.-3.4.2020

Český jazyk

Učebnice str. 61, cvičení 27 – celé splnit do mluvnického sešitu, každé souvětí znázornit také graficky. Dobrovolný úkol pro talenty – uč. str. 60, cvičení 26. Kdo může, prosím zaslat obě cvičení ke kontrole do 3. 4. 2020 (e-mail, Teams).

Průběžně zůstává četba knihy, příprava referátu o přečtené knize.

Učivo pro žáky – varianta B:

Učebnice str. 61, cvičení 27 – jen část b) – prosím splnit do mluvnického sešitu – vymyslete chybějící větu, ve vytvořeném souvětí určete podměty a přísudky. Kdo může, prosím zaslat ke kontrole (e-mail, Teams).

Čti knihu, připrav si referát o přečtené knize.

Konzultace na telefonu číslo 602 496 124, e-mail janasajova@seznam

Český jazyk nápravný

Pracovní list na opakování větných členů – zaslán e-mailem a vložen na Teams, prosím o vypracování a zaslání zpět do 3. 4. 2020 (e-mail, Teams).

Toto zadání neplatí pro skupinu B.

Anglický jazyk, skupina AJ 1

– procvičujte si slovíčka ve cvičení online a v QUIZLETu

– vypracujte v PS str. 48/3a, b

– procvičování předpřítomného času

1.předpřítomný čas s NEVER – vypracujte v PS str. 49/5 (napište podle obrázků kladné a záporné věty – použijte She has/She has NEVER + 3. tvar slovesa)

2.předpřítomný čas s JUST (=právě, zrovna) – sledujte video a doplňujte předpřítomný čas s just (have/has + just + 3. tvar sloves v závorce)

Zadané úkoly posílejte na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp

Anglický jazyk,skupina AJ 2

Zopakujte si předpřítomný čas – PS str. 45 cv. 5 – přiřadit výrazy k obrázkům (př. She has +3.tvar slovesa) ústně, máme hotové

Napiš pravdivé věty PS str. 46 cv. 2 (př. A spaceship hasn´t landed in our street. – have/haven´t, has/hasn´t +3 tvar slovesa) v předpřítomném čase

Můžete se podívat na slovíčka Rubbish PS. str. 83 5/C, můžeš je přepsat a odeslat ke kontrole, procvičuj toto téma i na školních stránkách

Procvičuj na školních stránkách www.scholaviva.wordpress.com, úkol můžeš poslat na novaanglictina@seznam.cz

Německý jazyk

Stále platí učení se frázím na str.51 a jejich ,,bezchybné čtení”. Přeposílám způsobová slovesa – naučit se je a snažit se je umět i časovat. Zdravím a držím nám všem palce.

Matematika

Skype vyučování – každý den dle zaslaného rozvrhu. Pro ty, kdo se nemohou či nechtějí zúčastnit platí: Válec. Návod – jak na to – vysvětlují videa na konci odstavce. Vyber si autora, který ti nejvíce vyhovuje. Pokus se pomocí tohoto postupu postupně vypočítat úlohy uložené zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/WQ622GZBVVBJ9ILG-4RG/ Žáci B. F., T. B. a Š. H. úlohy 1 až 4. Ostatní 1 až 4, 8a, 10 až 12. Práci mi zašli nejpozději ve čtvrtek 2. 4. do 10:00.

matematikaCZ

https://www.youtube.com/watch?v=rahmTcS-_Ao

Radim Špilka

https://www.youtube.com/watch?v=5dCy3TwtUG8

https://www.youtube.com/watch?v=ddNywaSYpP0

https://www.youtube.com/watch?v=ddNywaSYpP0

Tomáš Chabada

https://www.youtube.com/watch?v=d2R9NhSg8tE

https://www.youtube.com/watch?v=ZnOTG8FojAM

Výchova ke zdraví

Vyhledej hlavní jídlo, které je sestaveno podle zásad zdravé výživy.

Dějepis

Co jste si zapamatovali z národního obrození? Pokuste se odpovědět na otázky pod rámečkem na str. 69. Ještě jednou si projděte prezentaci o národním obrození:

https://www.oakostelec.cz/moodle/pluginfile.php/3454/mod_resource/content/0/Dej_2_Ta_Narodni_obrozeni.pdf

Potom si přečtěte v učebnici str. 70 – 71 „Romantismus“ a opište si do sešitu rámeček na str.72. V PS str. 29 doplňte cvičení 19.

Zeměpis

Uč. str. 66 –přečtěte si o Lucembursku a vzpomeňte si, co víte o Janu Lucemburském. Postupně se naučte všechna hlavní města evropských států.

Uč. str. 67 – zopakujte si sami ústně všechna cvičení a ohodnoťte se.

Na stránkách: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy si procvičujte evropské státy a hlavní města.

Ještě jsem nedostala od všech vypracování testu z minula!

Můj email: dagmara.vol@seznam.cz

Chemie

Na www.zshavl.cz si najděte nejdříve Kovy a jejich slitiny a udělejte si test – Kovy –opakování, pak si najděte nekovy a udělejte si test nekovy. Pracujte na tom tak dlouho, dokud nedosáhnete aspoň 80 % úspěšnosti.

V učebnici na straně 66 si přečtěte „Iontové sloučeniny“. Mailem vám pošlu výpis na tuto látku a vy si to opíšete do sešitu nebo vytisknete a nalepíte.

Přírodopis

Učivo: Obvodová nervová soustava a onemocnění nervové soustavy, uč. 80-83

Úkol:Pracovní list Nervová soustava 2, termín odevzdání do: 2. 4.2020

Zpracované učivo s PL zasláno emailem a nahráno do složky PŘ v M Teams.

Odkaz k přehledu učiva (1.-5.minuta)

https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc

Fyzika

Začínáme nové učivo ZVUKOVÉ JEVY. Zápis látky máte na Teamsech. Přikládám i dva jednoduché pracovní listy a odkaz na 2 videa k tématu Zvukové jevy, tentokrát jako doplněk učiva pro všechny.

Těm, co nejsem zatím v Teamsech, posílám vše na jejich mail, vyzvedněte si poštu.

Pracovní výchova, skupina1

Na jaře nás čeká všude úklid. Začnete u sebe, nejlépe v pokojíku a rovnou ve skříni. Všechny svetry a bundy dejte prát, protřiďte co je vám malé a nebudete nosit, odneste to do sběrných nádob. Nezapomeňte na obuv. Očistit a nakrémovat.

Pracovní výchova, skupina2

Pomůžete mamince s úklidem – umýt nádobí, utřít prach, vysát, vytřít podlahu, pečovat o květiny, vynést odpadky – zůstává.

Tělesná výchova

Protahovací cvičení celého těla. Znovu připomínám cvičíme jen s váhou svého těla, bez zátěže. Posilování se zátěží může být pro mladý organismus bez dohledu nevhodné, může dojít k přetížení nebo úrazu.

V dnešní době cvičte v režimu, na který jste zvyklý, ať si nepřivodíte zdravotní komplikace.

Vyberte si vám příjemnou variantu cvičení, poslední cvičení pozdrav slunci, znáte z hodin tělesné výchovy.

https://www.youtube.com/watch?v=Gn8jm9R0XPE

https://www.youtube.com/watch?v=jJjrrEXZ94I&t=545s

https://www.youtube.com/watch?v=9pEsmtExPFY