Archiv zadávaných úloh

9. Třída

Zadání úkolů: 30.3.-3.4.2020

Anglický jazyk, skupina AJ1

procvičujte si slovíčka Problems and Treatments podle předchozího zadání a ve cvičení online

vypracujte cvičení v PS str. 29/6 (poslouchejte konverzaci a věty správně seřaďte; CD je součástí vašeho PS)

– RELATIVE PRONOUNS – vztažná zájmena

1.naučte se používat slovíčka who, which, that – všechny mají stejný význam KTERÝ (WHO se používá pouze pro osoby, WHICH se používá pro věci, THAT pro osoby i věci)

2.prostudujte si přehled v PS str. 77/3 Vztažná zájmena a vztažné věty

3.vypracujte v PS str. 25/2 – doplňte who nebo which

4.vypracujte cvičení online Project 4 (Unit 3, cvičení 1)

Zadané úkoly posílejte na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp.

Anglický jazyk, skupina AJ2

1. Podle prostudovaného Should/měl by, Shouldn´t /neměl by, doplň tyto výrazy should/shouldn´t do vět v PS str. 26, cv.1, procvičuj i online na školních stránkách

2. Podle zájmu si můžete vypracovat v PS na str. 27 cv. 4 – Z rámečku vyberte slova, která se hodí do definic pod rámečkem

Slovní zásoba Problems and treatmens – PS str. 82 3/C – nauč se zatím jednu polovinu

Procvičuj i na školních stránkách www.scholaviva.wordpress.com, 1. úkol nebo oba můžeš poslat na novaanglictina@seznam.cz

Německý jazyk

Stále platí učit se slovní zásobu v PS na str.36, čtení textu na str. 34/5, vypracování cvičení str.30/10 a 31/13. Zasílám způsobová slovesa, naučit se je a zkoušet je vyčasovat.

Matematika

1. skupina: Uč str. 72/ 1 – 4 (a, b) písemně do sešitu

str. 73/ graf funkce tangens – přečíst

2. skupina: Převody jednotek – pracovní list

Chemie

Nejdříve si vypracujte v PS str.35. Na www.zshavl.cz si najděte přírodní látky a znovu si projděte prezentaci SACHARIDY a udělejte test. Pak si najděte Tuky – pracovní list, rozklikněte a přečtěte vše o tucích. Stránku si opište do sešitu aspoň do poloviny. Kdo má tiskárnu, vytiskne a nalepí. (J.H. si přečte v uč. str. 64 a opíše do sešitu žlutý rámeček a chem. rovnice v modrých rámečcích.)

Zeměpis

První tři místa minulé hry: N.R.,A.C.,T.M. – všechny hodnotím velice kladně.

Nalep si do sešitu. Povrch Ústeckého kraje je tvořen především Krušnými horami. V kraji se nachází národní park České Švýcarsko se slavnou Pravčickou bránou. Krajem protékají řeky Labe, Ohře a Ploučnice. V kraji jsou velká města: Chomutov, Most, Teplice a Děčín. Krajským městem je Ústí nad Labem. Nedaleko Mostu se nachází hnědouhelná pánev, kde se těží hnědé uhlí. V blízkosti uhelných dolů byly vybudovány tepelné elektrárny (Prunéřov, Tušimice, Počerady). Rozvinutý je chemický průmysl – rafinerie ropy v Litvínově. Nejlepší podmínky pro zemědělství jsou podél toku Labe a Ohře. Pěstuje se ovoce a zelenina. U Žatce a Loun se pěstuje chmel.

Další hru vám pošlu do osobních e-mailů.

Přírodopis

Učivo: Geologické dějiny Země, uč. str. 90, shrnutí: pracovní list Vznik a vývoj života na Zemi

Pracovní list zaslán emailem a nahráno do složky PŘ v M Teams.

Odkazy k procvičování učiva v návaznosti na PL:

https://www.szespisek.cz/prijim/test/test.php

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2070

Výchova ke zdraví

Učivo: Osobnost, temperament: pracovní list s úkolem zaslán emailem, termín odevzdání do: 2. 4. 2020

Fyzika

Pokračujeme v tématu Napětí a Odpor, tentokrát Ohmův zákon. Pracovní listy k tématu budou vložené na Teamsech – je již zde 90 % žáků. Zápis látky do složky (k vytištění) bude vložen v Teamsech. Čekají vás také dva pracovní listy k vyplnění a další test.

Pro ty, kdo nejsou v Teamsu: v učebnici je to na stránkách: – Ohmův zákon str. 42 – 43. Na papír nakresli obvod, kde bude vodič, spínač, zdrojem bude baterie el.článků, spotřebičem budou LEDky 5 ks a každá bude mít u sebe rezistor. Nakresli dvě schémata – jedno řazeno sériově, druhé v libovolném paralelním řazení či v kombinaci seriovoparalelně. Nákres pošli ke kontrole do mailu maresova.stanislava@seznam.cz.

Pracovní výchova, skupina 1

Na jaře nás čeká všude úklid. Začnete u sebe, nejlépe v pokojíku a rovnou ve skříni. Všechny svetry a bundy dejte prát, protřiďte co je vám malé a nebudete nosit, odneste to do sběrných nádob. Nezapomeňte na obuv. Očistit a nakrémovat.

Pracovní výchova, skupina 2

péče o květiny, zahrádku – zůstává.

Volitelný předmět Domácnost

– připravte ovocný nebo zeleninový salát z toho, co máte doma. Pak mi napište, co jste vytvořili. Můj mail: dagmara.vol@seznam.cz – zůstává.

Tělesná výchova

Protahovací cvičení celého těla. Znovu připomínám cvičíme jen s váhou svého těla, bez zátěže. Posilování se zátěží může být pro mladý organismus bez dohledu nevhodné, může dojít k přetížení nebo úrazu.

V dnešní době cvičte v režimu, na který jste zvyklý, ať si nepřivodíte zdravotní komplikace.

Vyberte si vám příjemnou variantu cvičení, poslední cvičení pozdrav slunci, znáte z hodin tělesné výchovy.

https://www.youtube.com/watch?v=Gn8jm9R0XPE

https://www.youtube.com/watch?v=jJjrrEXZ94I&t=545s

https://www.youtube.com/watch?v=9pEsmtExPFY