V letošním školním roce se žáci z 2. stupně zapojí do projektu „Desatero pro primární prevenci“, který je podporován MŠMT a je realizován v rámci výzvy v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách. Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve škole a minimalizace jeho dopadů. Žákům bude postupně představeno deset krátkých videoklipů, na které navazují elektronické kvízy, ve kterých si prověří, jak dané problematice porozuměli.

Odkaz:

Plakát desatero.jpg – OneDrive (live.com)