Ve čtvrtek 23. 5. jeli žáci ze třetí a čtvrté třídy na dopravní hřiště do Mohelnice. Po příjezdu si instruktoři děti rozdělili na dvě skupiny. První skupina mladších žáků jela prozkoumat areál hřiště. Zde si procházeli dopravní značky a možné situace, se kterými se mohou na silnici v dopravě setkat. Starší žáci zasedli do učebny. Pod vedením druhého instruktora žáci začali plnit zkoušku pro získání průkazu cyklisty. Opakovali teoretické poznatky o dopravních situacích, značkách a výbavě cyklistického kola. Po té následoval písemný test. Teoretickou zkoušku doplnila i praktická zkouška s jízdou na kole a řešením dopravních situací v praxi. Žáci obou tříd kromě kola také jezdili na koloběžkách a různých šlapacích vozítkách.

Celý den se oběma třídám vydařil. Vyšlo jak počasí bez deště, tak dopoledne plné zábavy. Žáci čtvrté třídy si navíc odvezli platný průkaz cyklisty a poučení o bezpečné jízdě na kole.

Mgr. Martina Ambrosová