Projektový den Halloween 2. oddělení školní družiny.