Na základě metodického pokynu MŠMT a MZd České republiky ze dne 17. 8. 2021 důrazně žádáme:

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby – rodiče) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Žáci nosí ochranné pomůcky úst pouze ve společných prostorách školy, děti mateřské školy ochranné prostředky nenosí.

Žádáme rodiče, aby vybavili své dítě dostatečným množstvím ochranných prostředků pro zakrytí úst.

Testování žáků:

  • testování proběhne v těchto termínech:   1. 9. 2021 (2. – 9. třída)

2. 9. 2021 (1. třída)

6. 9. 2021 (všechny třídy)

9. 9. 2021 (všechny třídy)

  • testování proběhne neinvazivními antigenními testy pro samosběr – dítě si provádí testování samostatně

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest. Výjimky tvoří pouze závažný zdravotní stav a lékařské potvrzení.

V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku nemůže škola (školské zařízení) v souladu s mimořádným opatřením MZd umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.