Lyžařský kurz pro žáky 2. stupně 17. 2. – 21. 2. 2020, Oáza Loučná nad Desnou

Denní dojíždění školním autobusem, sraz 8.50 hod. parkoviště 6. ZŠ Šumavská, odjezd ráno v 9.00 hod., návrat v cca 15.30 hodin a rozchod z parkoviště, středa a pátek zkrácené lyžování. Pro dojíždějící možnost družiny, nahlaste u vedoucí kurzu. Neúčast během kurzu je nutné oznámit vedoucímu kurzu Mgr. Petra Polášková, mobil 603 324 111.

Před odjezdem na kurz je nutné uhradit kurz, odevzdat přihlášku a potvrzení
o seřízení ze servisu! Po zahájení kurzu je zaplacená částka nevratná. V případě špatných sněhových podmínek bude kurz zrušen, nebude se přesunovat. Obědy v jídelně žákům odhlásíme. Pokud žák přeruší kurz a půjde školy, je třeba si obědy znovu nahlásit u paní Fabiánové.

Žák bude mít bezpečné vybavení a vhodné oblečení s přihlédnutím k aktuálnímu počasí, náhradní rukavice, ponožky, svačinu, pití. Oběd bude zajištěn. Nebude si brát cenné věci nebo větší obnos peněz, pouze na vlastní nebezpečí.
Lyžařský výcvik probíhá dle metodik lyžování pro děti, pod dohledem učitelů s licencí instruktorů lyžování a instruktorů lyžařské školy SKI RAAN.