Na konci února proběhlo školní kolo celostátní soutěže Office Arena. Za naší školu se ho účastnili žáci z 8. a 9. ročníků, kteří mají zvolený předmět Informatika. Z osmnácti školních soutěžících vzešli dva nejlepší, kteří podle organizátorů soutěže mají reprezentovat školu v krajském kole. 

Jsou to Adam KAMLAR a Honza GOLDA z 8. B třídy. 
Do konce března mají zadané dva soutěžní úkoly, které prověří jejich znalosti v programech Word a Excel. 

Spolu s nimi si soutěžní úkoly mimo soutěž vyzkouší v rámci výuky i jejich spolužáci. Výsledné práce všech zveřejníme na ukázku. Téma pro krajské kolo Office Areny je ROBOTIZACE dle Karla Čapka. Krásná možnost propojit mezipředmětově Informatiku a Český jazyk. 

 Více na http://soutezarena.cz/                                  Mgr. Marešová, vyučující předmětu