Souhrnné informace o projektu

 

Program:  Rozvojový program MŠMT

Název projektu:  Logopedické hrátky s klokanovým kufrem
Registrační číslo:  47-12/2016 ze dne 20. 1. 2016

Předpokládané datum zahájení projektu:  1. 2. 2016
Předpokládané datum ukončení projektu:  31. 8. 2016
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:  6

Rozpočet projektu celkem:  15 000,00

Stručný obsah projektu:

Rozvojový program MŠMT: Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 Program je určen pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou poskytující předškolní vzdělávání. Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.