Každý měsíc navštěvujeme s dětmi Městskou knihovnu. Děti si se zájmem vyslechnou poutavé vyprávění paní knihovnice, které se váže k různým tématům. Tentokrát na téma – čarodějnice.