Děti z druhého oddělení školní družiny se v měsíci říjnu věnovaly ochraně přírody. Proběhl projekt – Měsíc s přírodou, který v sobě obsahoval revitalizaci parkoviště, poznávání stromů a tvorbu kytice z listů. Poslední částí byla výroba hmyzího domečku. Děti se tak seznámily se sázením keříků a následnou péči o ně a také se postaraly o zimní příbytek hmyzu.  Projekt se podařil a dětem líbil.