V Šumperku 21. 11. 2023

Vážení rodiče,      

rádi bychom Vám představili novou nabídku ošetření pro Vaše děti. Kromě kraniosakrální terapie Vám nabízíme také multifunkční místnost  Snoezelen.

Snoezelen je speciálně navržený prostor, který poskytuje multisenzorickou stimulaci, vytváří pocit bezpečí a podporuje relaxaci. Je to obzvláště příjemně upravené prostředí, kde cílem je pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, vyvolání smyslových pocitů. Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami a traumatickým poraněním mozku.  Výhody  snoezelenu pro děti jsou tedy spojeny s podporou celkového rozvoje, snižováním stresu, posilováním komunikace. Každá terapie je individuálně přizpůsobena potřebám vašeho dítěte.

Snoezelen je využíván v mnoha zařízeních, mimo jiné také v mateřských a základních školách.                                                         S touto metodou pracují odborníci z různých profesí, zejména léčební a speciální pedagogové, psychologové a psychoterapeuti, rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti a vychovatelé.

V našem zařízení s touto metodou již pracuje Mgr. Zuzana Purová. Od nového kalendářního roku začne s touto metodou pracovat také Mgr. Pavla Heinclová.

Pro bližší informace o metodě a průběhu terapie doporučujeme navštívit webové stránky ZŠ a MŠ Schola Viva (web školy – aktuality).

Termíny pro terapie jsou k dispozici ve školních dnech od 12:00 do 16:00 a v případě zájmu i mimo běžnou školní dobu od 6:30 do 8:00. Chceme zajistit, aby tato nabídka byla co nejvíce přizpůsobena Vašim potřebám. Rovněž jsme si vědomi, že je pro vás důležité být přítomní během ošetření Vašich dětí, a proto vám nabízíme možnost účasti na terapii.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo byste chtěli získat více informací, Mgr. Pavla Heinclová je připravena na Vaše dotazy odpovědět. Můžete ji kontaktovat na tel. +420605050106.

O obou akcích budete dále informováni přes webovou aplikaci školy.

 

                                                                                                 Miroslav Haltmar