Vážení rodiče,

oznamuji vám, že na základě rozhodnutí MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN s účinností od 3. 1. 2022 platí následující opatření:

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni

  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu

  • nově se testují i děti a žáci, které mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci

  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce)

V Šumperku 3. 1. 2022                                                                       Miroslav Haltmar