Zápis do MŠ 2023/2024

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že zápis pro školní rok 2023/2024 na naší škole bude probíhat on-line.

Na www.scholaviva.cz (https://www.scholaviva.cz/) najdete Zápisní list pro školní rok 2023/2024.

Registrace žádosti o přijetí dítěte do MŠ bude spuštěna 8. 4. 2023.

Na stránce www.scholaviva.cz (https://www.scholaviva.cz/) vyplňte zápisní list a odešlete.

Zpětně Vám bude odesláno potvrzení s registračním číslem. Na základě uvedení Vašeho telefonního čísla budete kontaktováni a pozváni do školy, kde bude celý zápis dokončen.

V případě, že Vám nepůjde on-line formulář vyplnit, volejte Mgr. Barboře Chovancové tel.: 583 214 153.

___________________________________________________________________________________

Všechny rodiče upozorňuji, že Schola Viva, o.p.s., Erbenova 16, 787 01 Šumperk je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – § 16, odst. 9. Podle toho § a podle zaměření, naši školu navštěvují především žáci se závažnými vadami řeči, závažnými poruchami učení a žáci s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením a souběžným postižením více vadami.

Podmínkou pro zařazení je odborné speciálně pedagogické a psychologické vyšetření v SPC nebo PPP a písemnou žádostí zákonného zástupce dítěte nebo žáka a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte a žáka.

 

 

 

V Šumperku duben 2023                                  

Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc.
                ředitel školy