Na základě opatření ze dne 8. 10. 2020 stanovuje MŠMT podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů odlišnosti v organizaci školního roku takto.

26. října a 27. října se pro žáky ZŠ bez výjimky stanovují jako volné dny.

Organizace vyučování v naší škole.
Na uvedené dny (tedy 26. října a 27. října) navazuje státní svátek 28. října. 29. října a 30 října jsou vyhlášeny podzimní prázdniny.

To znamená – v týdnu 26. 10. – 30. 10. 2020 se zcela přerušuje provoz celé školy. Nebude probíhat výuka, nebude organizována ani školní družina. Obědy budou automaticky odhlášeny.

Žáci nastoupí do školy 2. 11. 2020 podle stanoveného rozvrhu.
O případných změnách Vás budeme informovat.