Dne 25.4.2022 se ve školní družině uskutečnil ekologický projekt „Ukliďme Česko“. Projektu se zúčastnily děti z I. a II. oddělení. Formou her si děti vyzkoušely třídit a recyklovat odpadky, ale též se dozvěděly, jak se dá odpad dále využít. Projektové odpoledne si děti užily a s malou odměnou odcházely domů.