Souhrnné informace o projektu

Program:  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu:  1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:  1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Název projektu:  Radostně do školy – inovovaná výuka na I. stupni
Registrační číslo:  CZ.1.07/1.4.00/21.3804

Předpokládané datum zahájení projektu:  1. 1. 2013
Předpokládané datum ukončení projektu:  31. 6. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:  30

Rozpočet projektu celkem:  940 054,00

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Blíže o projektu

->1. 2. 2013
Představujeme tvůrce pracovních listů za jednotlivé předměty
Klíčová aktivita I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Mgr. Barbora Chovancová
Mgr. Eliška Hlásná
Mgr. Klára Vachutková

Klíčová aktivita II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
Mgr. Jitka Láníková
Mgr. Jaroslava Konečná

Klíčová aktivita III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Bc. et Bc. Stanislava Marešová

Klíčová aktivita IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol
Mgr. Andrea Vašková
Mgr. Kamila Zárubová
Mgr. Eva Konopová

Klíčová aktivita V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Mgr. Zdena Langerová
Mgr. Yvona Svobodová
Mgr. Jitka Bruncová

 

->1. 1. 2013
Představujeme vedoucí tým projektu
Mgr. Barbora Chovancová – vedoucí projektu
Bc. Jana Pochopová – manažerka projektu
Bc. Stanislava Marešová – koordinátorka projektu