S Housenkou Lenkou a jejími kamarády, v rámci EVVO programu Vily Doris, jsme poznali tajuplný život na louce.