Třídní vzdělávací plán školní družiny

Plán jednotlivých oddělení na měsíc

BŘEZEN

 

I. oddělení

Mgr. Láznová Renáta

 

Zájmová činnost

Výtvarná činnost – jarní tvoření (zvířátka, kytičky)

Hudební činnost – tanec a zpěv písně „Sanitka“ (Míša Růžičková)

Sportovní činnost – hra „z vody do vody“, sportovní hry na školním hřišti

Rozvojová činnost – dopravní kvíz „Hurá na kolo“, „Víme jak se zachovat“ – volání na tel. čísla 112, 150, 155, 158

Odpočinková činnost

Četba pohádek – povídání o přečteném úryvku, sledování krátkých příběhů na interaktivní tabuli, relaxace při poslechu hudby

Rekreační činnost

Pobyt na školní zahradě – volné hry a proběhnutí dětí

Námětové hry dle výběru dětí – na rodinu, na zvířátka, na agenty

Hry s domečkem Asterix a Obelix, s moudrým stromem, s věží, …

Didaktické hry na rozšiřování slovní zásoby – „Kufr“ – soutěž družstev

Příprava na vyučování

Didaktické hry

Kdy začíná jaro?

Jazykolamy, přísloví, pořekadla, hádanky

Projekty

DEN SE STAVEBNICÍ

 

II. oddělení

 Zajíčková Ludmila

 

Zájmová činnost

Hudební – písničky o městech, rytmické hry, opakování známých písní

Výtvarná a pracovní – malujeme jaro, skládačky z papíru

Sportovní – pohybové hry, dle počasí v tělocvičně nebo na hřišti

Odpočinková činnost

Četba na pokračování z knihy: „Poplach v Kovářské uličce“

Individuální i společná četba z dětských knih a encyklopedií

Rekreační činnost

Volné proběhnutí dětí na školní zahradě a hřišti

Společné hry – Kdo chybí, Co se změnilo

Individuální hry dle výběru dětí ve třídě – stolní deskové hry, kreslení, stavebnice…

Příprava na vyučování

Víme, jak se zachovat – volání na čísla 150, 155, 156, 158, 112

Dopravní kvíz „Hurá na kolo“

Jazykolamy, přísloví, pořekadla

Projekty

DEN SE STAVEBNICÍ

 

III. oddělení

Bc. Franková Martina

Zájmová činnost

Výtvarná činnost – háčkování, vyšívání, jarní tvoření

Hudební činnost – zpívání, tanec, rytmizace za doprovodu harmoniky a Orffových nástrojů

Pohybová činnost – hry na školní zahradě, míčové hry volné proběhnutí

Odpočinková činnost

Četba na pokračování, prohlížení a povídání v encyklopedii,

poslech pohádky na CD.

Rekreační činnost

Společenské hry Člověče, nezlob se, Žabák Kvak, Legolíno

Karetní hry – Černý Petr, Kvarteto, Pexetrio

Samostatné a konstruktivní hry se stavebnicemi

Příprava na vyučování

Kvízy, hádanky, soutěže – Proč má kočka vousy, rychle postav, dokonči příběh, Řemesla

Výchovná beseda na dané téma – Jsem chodec

Projekty

DEN SE STAVEBNICÍ

 

IV. oddělení

Sekyrová Kateřina

 

Zájmová činnost

Výtvarná činnost – jarní motivy (květiny, ptáčci, motýlci), výzdoba oken a třídy

Hudební činnost – zpěv lidových písní za doprovodu kytary, just dance – tanec podle TV

Sportovní činnost – hry na školní zahradě a hřišti, pohybové hry na koberci

Odpočinková činnost

Četba na pokračování – dle výběru dětí – nejoblíbenější kniha, povídání o přečteném úryvku, kvízy a soutěže na dané téma, odpočinkové hry na koberci

Rekreační činnost

Pohybové hry na školní zahradě a hřišti

Hry se stavebnicí lego, playmobil, karetní hry, pexeso

Hry dle výběru dětí – Městečko Palermo, živé pexeso, hod na cíl

Příprava na vyučování

Didaktické hry na rozšiřování slovní zásoby – Tik, tak, bum, Kufr, Pohádky v kostce, Šel jsem do obchodu a koupil jsem…

Projekty

DEN SE STAVEBNICÍ

 

V. oddělení

Pokorná Ludmila, Dis.

 

Zájmová činnost

Výtvarná – jarní motivy (práce dětí s barevným papírem, veselými barvami, lepení, stříhání)

Hudební – realizace dlouhodobého projektu „Budeme si zpívat“ – zpěv lidových písní za doprovodu harmoniky, práce s rytmem, nácvik programu na besídku pro maminky

Sportovní – realizace pohybových aktivit v tělocvičně školy i venku na zahradě

Odpočinková činnost

Pravidelné odpolední čtení z knihy na pokračování, povídání o úryvku, uvolnění a relaxace na koberci ve třídě, sledování příběhu „Mach a Šebestová“ a seriálu pro děti Pipi Dlouhá punčocha

Rekreační činnost

Volné hry dětí se stavebnicemi, skládání puzzle, pobyt dětí venku na školní zahradě, přeskoky přes švihadlo, vybíjená, míčové hry, jízda na koloběžkách

Příprava na vyučování

Didaktické hry, hádankářská soutěž, poznávání rostlin, stromů, zvířat, beseda s dětmi o důležitosti vody „Koloběh vody v přírodě“

Projekty

BUDEME SI ZPÍVAT, DEN SE STAVEBNICÍ