Třídní vzdělávací plán školní družiny

Plán jednotlivých oddělení na měsíc

BŘEZEN

 

I. oddělení

Mgr. Láznová Renáta

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – kreslíme, malujeme – jaro (kytičky, zvířátka)

Hudební – lidové a táborové písně – opakování a nácvik písně nové

Sportovní – hry na školní hřišti, v tělocvičně – dle počasí

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Čtení na pokračování – výběr knihy dle přání a domluvy s dětmi, společná i individuální četba z dětských encyklopedií, časopisů. Poslech a sledování pohádek na interaktivní tabuli.

REKREAČNÍ ČINNOST

Oblíbené stolní a společenské hry ve třídě: Tichá pošta, Čáp ztratil čepičku, Hurvínek, karetní hry, skládání puzzle, hry se stavebnicemi lego, seva, cheva, stolní hokej a fotbal

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Didaktické hry na rozšiřování slovní zásoby – kufr. Jazykolamy, přísloví, pořekadla, hádanky. Beseda na téma „Víme, jak se zachovat“ – volání na čísla 112, 155, 158, 150.

PROJEKTY

Velikonoce v ŠD

 

 

II. oddělení

 Mgr. Brixiová Olga

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – Velikonoční a jarní tematika, výzdoba třídy, příroda se probouzí, malujeme a tvoříme jarní květiny z papíru a textilu, čapí hnízdo, zvířátka, výroba záložky do knihy, velikonoční tvoření – velikonoční zajíček, vajíčka, kuřátka….

Hudební – volné malování s relaxační hudbou, opakování lidových písní, poslech klasické hudby

Sportovní – hry na školním hřišti nebo v tělocvičně dle počasí

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Čtení na pokračování – „Filípek“, audio pohádky – Spejbl a Hurvínek, sledování pohádek dle výběru dětí

REKREAČNÍ ČINNOST

Společenské a stolní hry-Hádej kdo jsem, na zvířátka, na postavy, Zajíčku hop, Na kuchaře, karetní hry, hry se stavebnicemi lego, seva, gravitrax

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Didaktické hry na rozšiřování slovní zásoby, volné hry na obchod, na školu, na rodinu, oblíbená pantomima, hádanky, kvízy, Doplň přísloví a pořekadla, beseda s dětmi na téma Velikonoce – povídání o velikonočních zvycích, tradicích

PROJEKTY

Velikonoce v ŠD

 

III. oddělení

Zajíčková Ludmila

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – velikonoční zajíčci, přání, malovaná vajíčka

Hudební – lidové písně, rytmické hry

Sportovní – sportovní a pohybové hry na školní zahradě, v tělocvičně – Past na myši, Na kuňkavou žábu, soutěže družstev, míčové hry

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Četba na pokračování z knihy: „U nás v Kocourkově“ – společné povídání o knize, vysvětlování pojmů, relaxace na koberci, společná i individuální četba z časopisů a dětských encyklopedií

REKREAČNÍ ČINNOST

Volné proběhnutí na školním hřišti, hry na domečku, schovávaná

Individuální hry dětí ve třídě se stavebnicemi, stolní společenské hry, na školu, volné kreslení

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Didaktické hry s písmeny, hra – Hledej slovo, cvičení postřehu – Co se změnilo, rozšiřování slovní zásoby – Získej své jméno

Beseda s dětmi na téma Velikonoce – zvyky, tradice

PROJEKTY

Velikonoce

 

IV. oddělení

Sonntágová Romana

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – jarní tématika – kočičky vrby jívy ve váze, bledule, ovečka z vlny, hnízdo s čápy  

Hudební – rytmický doprovod k písním, zpěv lidových a táborových písní, procvičování tanečků, básniček a říkadel

Sportovní – sportovní hry na školním hřišti nebo tělocvičně

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Četba z knihy na pokračování – společné povídání o přečteném úryvku, vysvětlení neznámých pojmů, sledování pohádek na interaktivní tabuli, společná i individuální četba z dětských encyklopedií a časopisů, relaxace na koberci.

REKREAČNÍ ČINNOST

Hry dle výběru dětí ve třídě – konstruktivní hry se stavebnicemi, stolní a deskové hry, volné kreslení, omalovánky, hry s interaktivní tužkou, společenské hry – Kuba řekl, Čáp ztratil čepičku, Na mrkanou, Živé pexeso.

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Povídání s dětmi na téma – moje zážitky z jarních prázdnin, Velikonoce. Didaktické hry na rozšiřování slovní zásoby – Tik tak bum, Kufr, dopravní kvíz – Hurá na kolo.

PROJEKTY

VELIKONOCE

 

V. oddělení

Pokorná Ludmila, Dis.

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – první jarní květiny – olejový pastel, práce dětí s barevným papírem, lepení stříhání – procvičování jemné motoriky

Hudební – nácvik veselých písní o zvířatech, rytmické hrátky, hudebně pohybové hry, tanec na reprodukovanou hudbu

Sportovní – míčové hry venku na zahradě, slalom, přihrávky, vybíjená, frisbee

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Pravidelné odpolední čtení z knihy na pokračování, zajímavá místa ČR, uvolnění a relaxace na koberci ve třídě, sledování příběhu dle výběru

REKREAČNÍ ČINNOST

Volné hry se stavebnicemi, skládání puzzle, mozaika – hříbky, kuličky, stavebnice „Plus-plus“, „Activity“, pexeso. Pobyt dětí venku, fotbal, využití herních prvků na zahradě školy – domeček, trampolína

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Didaktické hry, jazykolamy, hry na interaktivní tabuli, přírodovědná soutěž, hrátky s Českým jazykem, beseda „Průběh lidského života“

PROJEKTY

Velikonoce v ŠD

 

VI. oddělení

Sekyrová Kateřina

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – jarní motivy – květiny, ptáčci, jarní výzdoba třídy a oken

Hudební – zpěv táborových písní, poslech hudebních nástrojů, rytmizace s pohybem

Sportovní – sportovní a pohybové hry na školní zahradě, pohybové hry na koberci

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Četba na pokračování, výběr knihy dle přání dětí, povídání o přečteném úryvku, vysvětlení pojmů, odpočinkové hry na koberci.

REKREAČNÍ ČINNOST

Konstruktivní hry se stavebnicí lego, playmobil, kapla, námětové hry na rodinu, pantomima povolání. Vypracovávání domácích úkolů.

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Didaktické hry na rozšiřování slovní zásoby – AZ kvíz, tik, tak, bum, jazykolamy, přísloví, hádanky, svět v kostce.

PROJEKTY

VELIKONOCE V ŠD