Třídní vzdělávací plán školní družiny

Plán jednotlivých oddělení na měsíc

DUBEN

 

I. oddělení

Mgr. Láznová Renáta

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – závěsné dekorace na okna, výzdoba třídy, zvířátka z toaletních ruliček

Hudební – vytleskávání, rytmizace s pohybem

Sportovní – hry družstev, míčové hry, atletické disciplíny – závody v běhu, hod na cíl a do dálky

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Čtení na pokračování, četba z časopisů, dětských encyklopedií – individuální i společná. Poslech a sledování pohádek.

REKREAČNÍ ČINNOST

Omalovánky, skládačky, mozaiky, doplňovačky, volné hry s hradem, věží, stromem, policejní stanicí, sevou, autíčky a farmou.

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Didaktické hry – logické úlohy, hádanky, quizy, hra: „hádej, kdo jsem“

PROJEKTY

ČARODĚJNICKÝ SLET

 

 

II.oddělení

 Mgr. Brixiová Olga

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – tvoření jarních motivů a dekorací na zeď, okna, tvoření květin z textilu a proutí, tvoření papírových zvířátek, kreslení křídami na asfaltovém hřišti

Hudební – opakování a nácvik nových písní, tanečky a zpívání v maskách

Sportovní – kolektivní hry s míčem, badminton, skok přes švihadlo, jízda na koloběžce, hod do dálky

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Čtení na pokračování dle výběru dětí „Moje oblíbená kniha“, plnění úkolů v časopisech, prohlížení obrázkových encyklopedií a časopisů, poslech a sledování pohádek

REKREAČNÍ ČINNOST

Volná hra se stavebnicemi, autodráhou, stolní fotbal, skládání puzzle

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Didaktické hry-hádanky, kvízy, doplňovačky, Hádej, kdo jsem?

Povídání o jaru, květinách, zvířátkách

Beseda na téma Den Země – životní prostředí, jak správně třídit odpad

PROJEKTY

Čarodějnický slet

 

III. oddělení

Zajíčková Ludmila

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – závěsné dekorace na okna, výzdoba třídy

Hudební – lidové písně, nácvik písně Tráva neroste, opakování známých písní, nácvik jednoduchého tanečku

Sportovní – hry na školní zahradě – skoky na trampolíně, jízda na koloběžkách, honičky, míčové hry – kopaná, vybíjená, badminton

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Četba na pokračování z knihy: „U nás v Kocourkově“, relaxace při hudbě – omalovánky mandaly

REKREAČNÍ ČINNOST

Společenské hry – Virus, Kdo snědl sušenky…, hry dle výběru dětí ve třídě – se stavebnicemi, na domácnost, volné kreslení

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Didaktická hra „Aktivity“, doplňovačky,

Kvíz o příslovích, poznávání ptáků, rostlin

PROJEKTY

ČARODĚJNICKÝ SLET

 

IV. oddělení

Sonntágová Romana

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – kreslíme, malujeme jaro, dekorace, výzdoba třídy

Hudební – rytmický doprovod k písním, poslech a zpěv oblíbených písní

Sportovní – sportovní hry na hřišti – míčové hry, atletické disciplíny – hod na cíl, do dálky, závody v běhu

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Četba z knihy „Mikeš“, povídání o přečteném úryvku, prohlédnutí obrázků, vysvětlení neznámých pojmů, sledování pohádek dle přání dětí na interaktivní tabuli.

REKREAČNÍ ČINNOST

Volné hry dětí se stavebnicemi, samostatné kreslení, stolní deskové hry, karty, pexeso, puzzle, společenské hry.

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Didaktické hry – logické úlohy, hádanky, skládačky, doplňovačky, kvíz o příslovích, přírodovědná soutěž – poznávání jarních květin, povídání o jaru – proměna přírody.

PROJEKTY

ČARODĚJNICKÝ SLET

 

 

V. oddělení

Pokorná Ludmila, Dis.

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – jarní dekorace, práce s přírodními materiály

Hudební – nácvik písní o čarodějnicích, doprovod písní pohybem a rytmikou, písně o zvířatech

Sportovní – realizace sportovních a pohybových her na hřišti školy

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Pravidelné odpolední čtení „Heidy a její kamarádi“, zajímavá místa v Šumperku a okolí, poslech hudby, relaxace, sledování příběhu dle aktuálního výběru

REKREAČNÍ ČINNOST

Kolektivní hry „Cukr, káva, limonáda …“; „Čárka, tečka, otazník, vykřičník“; „Mrkaná“. Volné hry dětí s konstruktivními stavebnicemi, karetními a stolními hrami. Pobyt dětí na školní zahradě, trampolína, malování křídami, jízda na koloběžkách

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Hry na rozvoj logického myšlení, slovní zásoby, matematické hrátky, trénink paměti

PROJEKTY

ČARODĚJNICKÝ SLET

 

VI. oddělení

Sekyrová Kateřina

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výtvarná a pracovní – jarní dekorace, výzdoba třídy a oken, čarodějnické vyrábění

Hudební – opakování a nácvik nové písně, rytmizace s pohybem

Sportovní – sportovní hry na hřišti školy – soutěživé hry družstev, kolektivní hry s míčem, závody v běhu, hod na cíl

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Čtení na pokračování – povídání o přečteném úryvku, společné povídání na koberci na dané téma, prohlížení časopisů a encyklopedií, relaxační cvičení na koberci, sledování filmů na interaktivní tabuli

REKREAČNÍ ČINNOST

Samostatné hry se stavebnicemi, volné kreslení, fotbálek, společné hry na koberci – z vody do vody, židličkovaná jinak, městečko Palermo

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Didaktické hry – logické úlohy, hry na rozvoj paměti a slovní zásoby, matematický král, hádanky na tabuli, doplňovačky, přesmyčky

PROJEKTY

ČARODĚJNICKÝ SLET