Třídní vzdělávací plán školní družiny

Plán jednotlivých oddělení na měsíc

ÚNOR

 

I. oddělení

Mgr. Láznová Renáta

 

Zájmová činnost

Výtvarná činnost – zimní vyrábění, výroba valentýnských přáníček

Hudební činnost – rytmizace s pohybem, zpěv známých písní, relaxace při hudbě, poslech z CD

Sportovní činnost – míčové a pohybové hry v tělocvičně, pohybové hry ve třídě: Kuba řekl, Z vody, do vody, …

Odpočinková činnost

Četba z knihy (Kocour Modroočko) – povídání o přečteném úryvku, sledování krátkých příběhů na interaktivní tabuli, relaxace na koberci

Rekreační činnost

Pobyt na školní zahradě – volné hry a proběhnutí dětí

Hry dle výběru dětí ve třídě – námětové hry – jízda na motorce, na zvířátka, stavění bunkrů

hry s věží, moudrým stromem, stromem víl

Didaktické hry – dobble, abeceda v kostce, země – město, pexeso

Příprava na vyučování

Didaktická činnost – hry na rozvoj smyslů, paměti a slovní zásoby, básničky, říkadla, jazykolamy

Sv. Valentýn – vysvětlení

Projekty

MASOPUSTNÍ KARNEVAL

 

 

 

II. oddělení

 Zajíčková Ludmila

 

Zájmová činnost

Hudební činnosti – písničky o městech – Kdyby byl Bavorov, Okolo Bludova…, hrátky s rytmem, poslech a jednoduché tanečky z YOUTUBE – cvičíme s Míšou

Výtvarné a pracovní činnosti – výroba valentýnských přání, skládačky z papíru

Sportovní činnosti – hry v tělocvičně – opičí dráha, vybíjená

Odpočinková činnost

Četba na pokračování z knihy: „Analfabeta Negramotná“ – povídání o čteném úryvku

Individuální i společná četba z dětských encyklopedií

Rekreační činnost

Pobyt na školní zahradě – volné hry, honičky

Společné hry – Kuba řekl, O židličku méně

Hry dle výběru dětí – volné kreslení, konstruktivní hry se stavebnicemi, stolní hry…

Příprava na vyučování

Didaktické hry s písmeny, hra – Byl jsem v ZOO, opakování básniček – Jak šli bratři pro kládu, Jak taškář napálil taškáře.

Projekty

MASOPUSTNÍ KARNEVAL

POKUSY A KOUZLA

 

III. oddělení

Bc. Franková Martina

Zájmová činnost

Výtvarná činnost – práce s temperami, vyšívání a seznámení s tkacím strojem pro děti

Hudební činnost – dlouhodobý projekt ŠD – zpívání při harmonice, doprovod na Orffovy nástroje

Pohybová činnost – hry na koberci – jednoduchá cvičení, sportovní aktivity

Odpočinková činnost

Četba na pokračování – Mikulášovy patálie, čtení z encyklopedií

Společné povídání na dané téma – Masopust

Poslech pohádky na CD

Rekreační činnost

Hry na školní zahradě, stavba sněhuláků a opevnění

Koulování, hod koulí na cíl

Námětové a konstruktivní hry se stavebnicemi

Příprava na vyučování

Didaktické hry – Na řemesla, Rychle spočítej, Žabák Kvak, Tečka, čárka, vykřičník

Společné povídání o přírodě a zvířatech

Orientace v čase

Projekty

Masopustní karneval

 

IV. oddělení

Sekyrová Kateřina

 

Zájmová činnost

Výtvarná činnost – zimní tématika – sněhové vločky na okna, sněhuláci z papíru, malování zimní krajiny podle fantazie dětí, výroba Valentýnských přání

Hudební – písničky o zimě, bubnování-rytmizace při hudbě, zpěv známých písní za doprovodu kytary, relaxační poslech hudby

Sportovní – sáňkování, bobování, stavby ze sněhu, pohybové hry v tělocvičně, společné hry na koberci

Odpočinková činnost

Četba na pokračování – výběr knihy dle přání a domluvy dětí, společné povídání o přečteném úryvku, prohlížení časopisů, sledování pohádek

Rekreační činnost

Hry dle výběru dětí – hra se stavebnicí lego, s patrovým domečkem, s hradem, karetní hry, pexeso, skládání puzzle, samostatné malování

Pobyt na školní zahradě a hřišti

Příprava na vyučování

Hry na posílení zrakového vnímání a cvičení prostorové orientace, didaktické hry – příroda v kostce, dooble, hry na školu – psaní, počítání, matematický král

Povídání – proč slavíme Sv. Valentýn

Projekty

MASOPUSTNÍ KARNEVAL

 

 

V. oddělení

Pokorná Ludmila, Dis.

 

Zájmová činnost

Výtvarná činnost – Valentýnská přání – srdce – barevné skládačky

Hudební činnosti – dlouhodobý projekt „Budeme si zpívat“, opakování známých písní za doprovodu harmoniky, nácvik písně M. Kružíkové „Máme tu masopust“, pohyb a koordinace těla v rytmu hudby, příprava na plánované vystoupení pro maminky, rytmika

Sportovní – pohybové aktivity v tělocvičně školy, „Molekuly, Papírová honička, Sněhové koule“

Odpočinková činnost

Čtení z dětské knihy, poslech relaxační hudby, cvičení a uvolnění na koberci ve třídě, sledování kresleného příběhu „Mach a Šebestová“ a seriálu pro děti „Pipi Dlouhá punčocha“

Rekreační činnost

Hry s legem, playmobil, stavebnice seva, karetní a deskové hry ve třídě, Jungle speed, Tik-tak-bum, Mistr slova. Pobyt dětí venku na sněhu

Příprava na vyučování

Lidové pranostiky a rčení, slovní skrývačky a doplňovačky, pantomimická soutěž. Beseda s dětmi na téma „Svatý Valentýn“, „Masopust“ – pojem, význam, tradice, maškarní bály

Projekty

MASOPUSTNÍ KARNEVAL, BUDEME SI ZPÍVAT